Tekstuele beschrijving figuur 90 2019

Restricties:

Uniformiseren regelgeving reclame (productie: radio - tv - internet)

Restricties aantal DAB+-omroepen (aggregatie: radio)

Maatregelen omtrent gatekeepers (distributie en aggregatie: tv)

Prominence (aggregatie en distributie)

 

Tegengewicht:

Evaluatie evenementenregeling (productie tv)

laster en eerroof uit strafregister (productie)

anti-slapp wetgeving (productie)

must-offer (aggregatie tv)

 

Economische tussenkomst:

Opdracht MediAcademie aanpassen (productie)

Beperkend mechanisme stimuleringsregeling (productie tv)

Bijsturing stimuleringsregeling (productie tv)

Hervorming distributiesteun (distributie geschreven pers en internet)

 

Transparantie:

Informatieregister (distributie en aggregatie internet)

Meer samenwerking tussen beleidsniveaus

Eigendomstransparantie

Meer mogelijkheden om gegevens op te vragen

 

Organisatorische maatregelen:

Public interest test bij fusies, overnames of samenwerkingen