Klacht tegen VZW Radio Prima (radio M Fm) ongegrond

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontving een storingsklacht tegen de lokale radio-omroeporganisatie VZW Radio Prima (radio M Fm).

Uit het onderzoek blijkt dat radio M Fm bij elke controle conform de zendvergunning uitzendt, dat er geen enkele vaststelling kan worden gedaan die de gegrondheid van de klacht kan bevestigen en dat de klager sedert de controles geen storingen meer ondervindt veroorzaakt door radio M Fm.

De VRM verklaart de klacht ontvankelijk maar ongegrond.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
A.S.
Partij 2:
VZW Radio Prima
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 8 October 2019
Beslissingsnummer:
2019/031
Type procedure:
Klacht