Toezichtsrapport VRT - 2018

Uit de rapportering door de VRM blijkt dat de VRT bijna alle performantiemaatstaven heeft behaald.

Een onderdeel van doelstelling 1.3.1 is (net) niet behaald, namelijk: 

  • De performantiemaatstaf inzake gesproken ondertiteling bij alle niet-Nederlandstalige programma’s en programmaonderdelen is net niet behaald voor de programmaonderdelen. (99% in plaats van 100%)

Over een onderdeel van doelstelling van 1.4.1 kan geen uitspraak gedaan worden wegens het ontbreken van gegevens, namelijk:

  • Wegens het ontbreken van gegevens inzake personen met een beperking in het personeelsbestand van de VRT kan de VRM voor deze performantiemaatstaf geen uitspraak doen over de voortgang in 2018. De VRT baseert zich hiervoor op artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG) De performantiemaatstaf dient tegen 2020 behaald te worden. De VRM raadt de VRT aan om voor de interpretatie van artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zich te richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

De VRM stelt vast dat de VRT in het kader van het opvolgen van de strategische doelstellingen in 2018 goede resultaten heeft neergezet.