3.1.3.2 Analyse op basis van financiële gegevens

Persagentschappen
 

Eigen vermogen

Activa

Omzet

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfswinst (-verlies)

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

Werknemers

Onderneming

10/15

20/58

70

70/76A

9901

9903

9087

Agentschap Belga nv

1.785.384

6.629.389

17.582.327

18.872.960

502.860

490.799

125,5

 

 Tabel 90: Financiële gegevens 2016 persagentschappen

In hoofdstuk 1 stelden we dat Belga het belangrijkste Belgische persagentschap is. Belga nam in 2016 Mediargus nv en Press B@nking nv over. Van IPS Vlaanderen, een ander belangrijk persagentschap zijn geen openbare cijfers beschikbaar.

Fotoagentschappen

 

Eigen vermogen

Activa

Omzet

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfswinst (-verlies)

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

Werknemers

Onderneming

10/15

20/58

70

70/76A

9901

9903

9087

Photo News nv

367.107

1.098.196

-

-

374.831

365.881

9,8

Reporters nv

234.340

1.233.499

-

-

9.201

-79.253

12,2

Isopix bvba

183.552

457.353

-

-

28.537

27.929

5,9

Wouters en Fasseur   bvba

124.056

179.151

-

-

-2.707

-3.328

0,3

Pixelmind bvba

100.473

123.100

-

-

30.892

30.787

-

 Tabel 91: Financiële gegevens 2016 fotoagentschappen

Mediacentrales

Mediacentrales zorgen ervoor dat publiciteitsruimten in verschillende media opgevuld worden met advertenties. Ze beheren de reclamebudgetten van adverteerders en kopen hiermee reclameruimte aan.

In Tabel 92 zijn de financiële gegevens van 2016 van de belangrijkste mediacentrales weergegeven. Van de ondernemingen Omnicom Media Group, PHD Media en Vivaki Belgium waren op het moment van redactie geen cijfers van 2016 beschikbaar. De ondernemingen Vizeum, Posterscope, Carat, iProspect en Amnet zijn dochterondernemingen van Dentsu Aegis Network.

 

Eigen vermogen

Activa

Omzet

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfswinst (-verlies)

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

Werknemers

Onderneming

10/15

20/58

70

70/76A

9901

9903

9087

Dentsu Aegis Network Belgium nv

7.698.090

58.950.136

146.654.921

158.271.515

1.024.903

-49.956

87,3

MindShare nv

4.155.135

27.830.152

86.679.726

87.837.674

724.604

926.664

39,8

Semetis bvba

3.816.491

7.665.652

8.681.088

8.702.125

2.919.682

2.914.325

25,6

Vizeum Belgium nv

1.330.225

17.538.296

51.709.736

51.711.649

519.395

518.450

7,7

Havas Media Belgium nv

1.169.356

49.270.878

125.368.938

127.215.318

1.900.926

1.963.327

66,9

Maxus Belgium nv

1.058.371

18.573.905

50.044.458

50.077.205

267.802

469.326

16,3

Carat Belgium nv

959.337

38.753.047

120.049.826

120.307.897

-436.374

-437.123

12,3

Mediaedge: CIA Belgium nv

949.215

22.734.748

54.767.326

54.943.258

-1.936.329

-1.688.483

34,3

Posterscope Belgium nv

919.726

12.220.665

43.904.432

44.117.301

169.884

360.312

8,2

Amnet Belgium nv

896.042

2.763.767

5.780.054

5.781.778

509.416

508.607

7,4

iProspect nv

869.318

5.776.395

9.467.592

9.471.232

253.775

283.919

15,1

Space nv

352.256

64.002.997

198.183.397

198.630.156

157.367

214.207

85,8

Mediabrands Belgium nv

129.978

61.043.980

234.162.287

234.162.287

-2.626.348

-1.246.329

116,2

Mediaplus Belgium nv

-21.360

6.067.573

23.059.255

23.587.790

419.238

364.825

4,6

 Tabel 92: Financiële gegevens 2016 mediacentrales

Uitgevers van dagbladen

 

Eigen vermogen

Activa

Omzet

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfswinst (-verlies)

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

Werknemers

Onderneming

10/15

20/58

70

70/76A

9901

9903

9087

De Persgroep Publishing nv

331.744.360

446.650.857

283.354.890

332.619.049

25.273.028

23.874.477

955,8

Mediahuis nv[177]

-

-

-

-

-

-

-

Mediafin nv

6.530.756

36.612.434

61.942.981

62.967.585

5.346.131

5.688.198

226

Tabel 93: Financiële gegevens 2016 uitgevers van dagbladen

Doordat Mediahuis zijn boekjaar lopende van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 heeft verlengd tot 31 december 2017 (wegens herstructureringen) had de VRM op het moment van redactie nog geen financiële gegevens uit de jaarrekening 2016 van Mediahuis in zijn bezit.[178] De interpretatie hieronder over Mediahuis is daarom enkel op voorgaande jaarrekeningen en artikels in de media gebaseerd. De onderstaande figuren omtrent de gemiddelde waarden, waarin Mediahuis vermeld zou moeten worden, beschikken daarom ook niet over gegevens omtrent Mediahuis in 2016.

In november 2013 werd de oprichting van de joint venture Mediahuis door Concentra en Corelio een feit. In de loop van 2014 en opnieuw in 2017 werden verschillende activa overgebracht van Concentra, Corelio en De Vlijt. Ook nam Mediahuis het Nederlandse NRC Media over. Terwijl in 2014 nog een bedrijfsverlies van 1,4 miljoen euro werd geboekt, werd in 2015 voor het eerst winst gemaakt. Een groot deel van de winst is toe te schrijven aan de overname van NRC Media, maar er zijn ook efficiëntiewinsten door de samenwerking tussen de twee uitgeverijen.[179] In 2016 ging de nettowinst 11 procent hoger. De uitgever verteert de verschuiving van print naar digitale abonnementen goed. Een digitaal abonnement levert misschien wel minder omzet op dan een printabonnement, maar inzake brutomarge is er geen verschil. In de digitale wereld is schaal erg belangrijk. En Mediahuis verwerft binnenkort al meer schaal door een nieuwe stap te zetten in de fusie tussen Concentra en Corelio. Dat zal de omzet en brutowinst met een derde opdrijven. Het overnameproces van de Telegraaf Media Groep brengt meer integratiewerk met zich mee. De invloed daarvan op de resultaten is nog onzeker.[180]

Het eigen vermogen en de omzet van De Persgroep Publishing stegen t.o.v. 2015 wegens de fusie met Vacature cvba, Jobs&Career cvba, Humo nv, Eco Print Center nv en Depefin nv. De Persgroep Publishing behaalde een bedrijfswinst van 25 miljoen euro (t.o.v. 51,7 miljoen euro in 2015). De totale winst vóór belastingen bedraagt 23,9 miljoen euro (t.o.v. 115,8 miljoen euro in 2015, toen zo hoog door een eenmalig dividend van Mecom).

De bedrijfsopbrengsten van Mediafin stegen met 1,8 miljoen euro t.o.v. 2015 ten gevolge van zowel een stijging in de lezers- als de advertentiemarkt.[181] De bedrijfskosten stegen echter met 4,1 miljoen euro. Dit resulteerde in een winst vóór belastingen van 5,7 miljoen euro, 30% lager dan in 2015. De winstcijfers liggen daarmee in dezelfde lijn als die van het boekjaar 2014.

Figuur 48: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2007 - uitgevers dagbladen (zonder Mediahuis in 2016[182]) - Tekstuele beschrijving figuur 48

Bron: VRM op basis van informatie NBB

De bedrijfswinst en de winst vóór belasting kennen een schommelende evolutie tot 2011. In 2013 en 2014 daalde de winst van het boekjaar vóór belasting vooral door een grote waardevermindering op financiële vaste activa bij De Persgroep Publishing en door hoge kosten (waaronder herstructureringskosten) bij Mediahuis. De grote sprong in winst vóór belasting is bijna uitsluitend toe te schrijven aan de winst van 115 miljoen euro die De Persgroep Publishing boekte. In 2016 treedt er duidelijk een normalisatie op.

Vanaf 2014 maakt het gemiddeld aantal werknemers een grote sprong. Dit heeft te maken met het grote aantal werknemers die in de joint venture Mediahuis werd ondergebracht.

Uitgevers van tijdschriften

 

 Eigen vermogen

 Activa

 Omzet

 Bedrijfsopbrengsten

 Bedrijfswinst (-verlies)

 Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting

 Werknemers

 Onderneming

 10/15

 20/58

70

 70/76A

9901

9903

9087

De Persgroep Publishing nv

331.744.360

446.650.857

283.354.890

332.619.049

25.273.028

23.874.477

955,8

Roularta Media Group nv

114.184.590

336.692.211

270.573.867

282.580.736

9.159.900

15.275.818

1295,9

Sanoma Media Belgium nv

20.849.244

73.575.411

78.901.621

92.183.820

-9.199.456

-9.085.295

225,1

Senior Publications nv

14.930.204

17.921.271

-

-

494.600

479.736

16,1

Produpress cva

9.598.050

11.667.236

9.590.758

10.449.494

258.637

480.946

31,9

Drukkerij en Uitgeverij Halewijn nv

7.253.454

9.358.857

11.055.307

11.386.566

628.831

751.767

58,4

Uitgeverij Cascade nv

4.726.785

7.278.894

7.792.510

-

871.459

896.080

25

Mediageuzen nv

1.111.864

8.707.114

-

-

-128.880

417.497

16,2

Edition Ventures nv

771.191

6.005.195

-

-

46.733

1.944

29,8

Edition Ventures Woman nv

489.667

2.064.609

5.811.315

-

42.143

18.478

26,6

Psycho Media Belgium nv

-151.664

570.869

-

-

-11.112

-14.868

3

BASTILLE VENTURE CAPITAL nv

-258.660

1.231.799

-

-

-16.948

-23.928

3,8

Roularta Healthcare nv

-1.109.709

1.326.627

-

-

-194.073

-192.242

22,6

 Tabel 94: Financiële gegevens 2016 uitgevers van tijdschriften

De magazinemarkt gaat al een aantal jaar door een moeilijke periode. Een dalend aantal betalende lezers, krimpende advertentie-inkomsten en dit vaak gecombineerd met herstructureringen voor een beter bedrijfsmodel, leiden tot tegenvallende cijfers voor uitgeverijen.

Roularta Media Group kende zowel in 2012, 2013 als in 2014 mindere jaren door dalende advertentie-inkomsten in combinatie met herstructureringen en waardeverminderingen. Vooral op de activiteiten in Frankrijk dienden minwaardes te worden geboekt. Begin 2015 werden de Franse activiteiten verkocht. Op die manier slaagde Roularta Media Group er in 2015 in om opnieuw winst te boeken. Terwijl het boekjaar 2014 werd afgesloten met een verlies vóór belasting van 140 miljoen euro, werd in 2015 een winst vóór belasting van 52,6 miljoen euro geboekt. Ook 2016 is een positief jaar. Niettegenstaande de omzetdaling met 3 procent kende het bedrijfsresultaat een lichte stijging. De omzet van de reclamebestedingen in de gedrukte pers kende een daling, terwijl de publiciteitsomzet in de digitale media blijft groeien.[183]

Ten gevolge van een fusie stegen het eigen vermogen en de omzet van De Persgroep Publishing in 2016 zoals we hierboven bij de bespreking van de uitgeverijen van dagbladen reeds zagen.

Sanoma Media Belgium is sinds 2013 verlieslatend. Sinds eind 2013 zocht het Finse moederbedrijf een overnemer voor de Belgische activiteiten. Uiteindelijk werden in 2015 enkele titels aan De Persgroep verkocht. In 2016 daalden de omzet en bedrijfsopbrengsten t.o.v. 2015. Doordat de daling van de omzet lager is dan de daling in de bedrijfskosten, werd het bedrijfsverlies beperkt.

Think Media Magazines ging in 2015 failliet. Haar titels werden deels overgenomen door Uitgeverij Cascade en deels door Mediageuzen. Het bedrijf Mediageuzen is in de handen van de stichter van Think Media (en Think Media Magazines) en zijn partner en is op hetzelfde adres geregistreerd.

Figuur 49: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2007 - uitgevers weekbladen - Tekstuele beschrijving figuur 49

Bron: VRM op basis van informatie NBB

In Figuur 50 zien we dat de omzet van de uitgeverijen van weekbladen ongeveer stabiel gebleven zijn in de afgelopen tien jaar. De bedrijfswinst zat echter - vooral sinds 2011 - in dalende lijn. In 2016 stijgt dit echter opnieuw. In de winst vóór belasting zitten grote schommelingen. De sterke dalingen in 2012, 2013 en 2014 zijn voornamelijk te wijten aan de negatieve cijfers van Sanoma en Roularta. De sterke stijging in 2015 heeft te maken met een zeer hoog winstcijfer van De Persgroep Publishing. Daarom is de daling in 2016 logisch en is het beter te vergelijken met 2014.

Het aantal werknemers stijgt de laatste jaren. Deze stijging is voornamelijk toe te wijzen aan Roularta Media Group: hun aantal werknemers steeg met de helft. De verklaring is te vinden in de fusies van enkele dochterondernemingen met het moederbedrijf. De werknemers van de voormalige dochterondernemingen werden mee overgenomen.

Gratis pers

Tabel 95: Financiële gegevens 2016 uitgevers gratis pers geeft voor de 13 grootste uitgevers van gratis pers enkele financiële gegevens.

 

Eigen vermogen

Activa

Omzet

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfswinst (-verlies)

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

Werknemers

Onderneming

10/15

20/58

70

70/76A

9901

9903

9087

De Persgroep Publishing nv

331.744.360

446.650.857

283.354.890

332.619.049

25.273.028

23.874.477

955,8

Roularta Media Group nv

114.184.590

336.692.211

270.573.867

282.580.736

9.159.900

15.275.818

1295,9

Mediahuis nv[184]

-

-

-

-

-

-

-

Tips nv

1.425.729

2.090.243

-

-

66.592

51.574

17,6

Kempenklok nv

785.726

1.008.445

-

-

146.501

153.379

2,5

Crescendo nv

771.960

1.725.453

-

-

155.493

121.097

5,9

Publico-Print bvba

525.796

528.391

-

-

-5.715

-5.020

Impuls Media bvba

346.671

929.907

-

-

130.268

122.655

-

Bode Van Schoten bvba

195.576

706.496

-

-

36.559

33.411

6

Bazuin bvba

83.226

451.846

-

-

-23.595

-28.368

4

Evolution Media Group bvba

-329.056

727.111

-

-

-384.202

-380.145

7,8

Mass Transit Media nv

-2.601.973

4.838.006

11.329.603

12.094.089

691.156

488.135

39,5

Corelio Connect Noord nv

-4.303.092

2.610.640

14.591.021

15.728.767

57.743

6.696

64,8

Tabel 95: Financiële gegevens 2016 uitgevers gratis pers

Figuur 50: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2007 - uitgevers gratis pers (zonder Mediahuis in 2016[185]) - Tekstuele beschrijving figuur 50

Bron: VRM op basis van informatie NBB

Figuur 51: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2007 - uitgevers gratis pers (met uitzondering van Roularta Media Group, De Persgroep Publishing en Mediahuis) - Tekstuele beschrijving figuur 51

Bron: VRM op basis van informatie NBB

In de grafiek in Figuur 51 zijn de cijfers van de uitgevers van gratis pers opgenomen. De omzetcijfers zijn over de afgelopen tien jaar relatief stabiel gebleven. Het gemiddeld aantal werknemers steeg de afgelopen jaren. Dit is toe te wijzen aan Mediahuis en Roularta Media Group, zoals hiervoor bespreken. De winst vóór belastingen schommelt sterk.

We zien echter dat deze evolutie sterk gelijkt op de evolutie in de grafiek van de uitgevers van tijdschriften. De cijfers worden dan ook in grote mate bepaald door de grote spelers zoals Roularta en De Persgroep. Gratis pers vormt slechts een deel van de activiteiten van deze groepen. Winst en verlies van deze ondernemingen wordt niet (volledig) bepaald door hun activiteiten in de gratis pers.

Daarom bekijken we in Figuur 52 de evolutie van de gemiddelde waarden van de uitgevers van wie de voornaamste of enige activiteit gratis pers is. We zien dat de gemiddelde omzet, bedrijfswinsten en aantal werknemers sinds 2007 in dalende lijn zit. De cijfers van winst vóór belasting schommelt sterk, maar heeft ook een dalende trend. De negatieve piek van de winst vóór belasting in 2013 is te wijten aan zware herstructureringen bij Corelio Connect Noord.

Distributie geschreven pers

 

 Eigen vermogen

 Activa

 Omzet

 Bedrijfsopbrengsten

 Bedrijfswinst (-verlies)

 Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

 Werknemers

Onderneming

 10/15

 20/58

 70

 70/76A

9901

9903

9087

Bpost nv

558.410.312

1.780.790.999

2.115.138.729

2.152.144.245

440.889.942

441.287.312

23.394,9

AMP nv

16.839.862

95.148.809

324.974.308

361.219.208

473.376

1.446.477

401,1

Belgische Distributiedienst nv

9.613.914

20.868.596

23.178.211

23.864.537 

1.136.230

585.859

207,7

Imapress nv

5.941.866

15.559.086

15.901.208

17.167.108

124.094

235.371

8,4

 Tabel 96: Financiële gegevens 2016 distributeurs geschreven pers

Deltamedia, een dochteronderneming van Bpost, verloor in 2016 haar contract met Mediahuis voor de bezorging van kranten in bepaalde regio’s. Het bedrijf werd gesloten door vereffening op 27 december 2016.

In de onderstaande Figuur 52: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2007 distributeurs geschreven perswordt de evolutie van de gemiddelde waarden sinds 2007 voor de distributeurs weergegeven.

Figuur 52: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2007 distributeurs geschreven pers - Tekstuele beschrijving figuur 52

Bron: VRM op basis van informatie NBB

In tegenstelling tot de uitgeverijen die vanaf 2012 voornamelijk minder winst optekenen, stijgen voor de distributeurs gemiddeld zowel de bedrijfswinst als de winst vóór belasting. De gemiddelde cijfers worden natuurlijk sterk beïnvloed door de cijfers van Bpost. Als we naar de cijfers afzonderlijk kijken, zijn het in feite enkel Bpost en Belgische Distributiedienst die stijgende winstcijfers sinds 2006 optekenen. De omzet van AMP is de afgelopen tien jaar elk jaar gedaald, terwijl de winstcijfers schommelen. Het aantal werknemers zit in dalende lijn bij alle distributiebedrijven, behalve bij de Belgische Distributiedienst.[177] Mediahuis verlengde zijn boekjaar 2016 tot 31 december 2017: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_l.pl.

[179] Dumon Pieter, “NRC helpt Mediahuis aan winst”, De Morgen, 26 februari 2016.

[180] Dendooven Pascal, “Mediahuis verhoogt winst met 11 procent”, De Standaard, 10 februari 2017.

[181] Mediafin nv, Jaarrekening 2016.

[182] Mediahuis verlengde zijn boekjaar 2016 tot 31 december 2017: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_l.pl.

[183] Jaarrekening Roularta Media Group nv, p. 46, 2017.

[184] Mediahuis verlengde zijn boekjaar 2016 tot 31 december 2017: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_l.pl.

[185] Mediahuis verlengde zijn boekjaar 2016 tot 31 december 2017: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_l.pl.