3.1.1.4 Mandatenconcentratie in de radiosector

In de figuur hieronder kijken we naar de cumulatie van mandaten in de radiosector. We zien dat op het lokale radiovlak er veel macht geconcentreerd zit bij enkele personen. We maakten gebruik van de informatie uit de jaarrekeningen over 2016 die in 2017 ingediend werden. Met de start van het nieuwe frequentieplan zal deze situatie grondig wijzigen. Niet alle lokale radio’s zitten in deze figuur omdat niet elke lokale radio deze gegevens indient bij de Nationale Bank.

Hoe lees je deze figuur? Helemaal vanonder zien we Regionale Media Info. In de raad van bestuur van deze vzw zetelen twee natuurlijke personen. Beide natuurlijke personen zetelen ook in de raad van bestuur van Pajotse Regio Info. We zijn ons bewust van de beperkte leesbaarheid van deze figuur in gedrukte vorm. Via www.vlaamseregulatormedia.be zal je deze figuur duidelijker kunnen bekijken.

Figuur 31: Mandatenconcentratie in de radiosector - Tekstuele beschrijving figuur 31

Bron: VRM op basis van informatie NBB