Tekstuele beschrijving figuur 103 2016

Naar analogie met Figuur 102: Situering beleidsmaatregelen in de mediawaardeketens wordt weergegeven op welke elementen van de mediawaardeketens de uitbreidingsmogelijkheden impact zouden hebben.

-ProductieAggregatieDistributie
Radio

Meer samenwerking tussen beleidsniveaus (transparantie)

Samenwerking VRM - privacycommissie (organisatorische maatregel)

Uitbreiding rapportering VRM (organisatorische maatregel)

Meer samenwerking tussen beleidsniveaus (transparantie)

Samenwerking VRM - privacycommissie (organisatorische maatregel)

Uitbreiding rapportering VRM (organisatorische maatregel)

Uitbreiding DAB+ (restricties)

Meer samenwerking tussen beleidsniveaus (transparantie)

Samenwerking VRM - privacycommissie (organisatorische maatregel)

Uitbreiding rapportering VRM (organisatorische maatregel)

TV

Beperkend mechanisme stimuleringsregels (economische tussenkomst)

Meer samenwerking tussen beleidsniveaus (transparantie)

Samenwerking VRM - privacycommissie (organisatorische maatregel)

Uitbreiding rapportering VRM (organisatorische maatregel)

Confidentialiteitsverplichtingen (restricties)

Chinese walls (restricties)

Niet-discriminerende ontsluiting van info (restricties)

Must-offer (tegengewicht)

Meer samenwerking tussen beleidsniveaus (transparantie)

Samenwerking VRM - privacycommissie (organisatorische maatregel)

Uitbreiding rapportering VRM (organisatorische maatregel)

Confidentialiteitsverplichtingen (restricties)

Chinese walls (restricties)

Niet-discriminerende ontsluiting van info (restricties)

Meer samenwerking tussen beleidsniveaus (transparantie)

Samenwerking VRM - privacycommissie (organisatorische maatregel)

Uitbreiding rapportering VRM (organisatorische maatregel)

Internet 

Meer samenwerking tussen beleidsniveaus (transparantie)

Samenwerking VRM - privacycommissie (organisatorische maatregel)

Uitbreiding rapportering VRM (organisatorische maatregel)

Informatieregister (transparantie)

Meer samenwerking tussen beleidsniveaus (transparantie)

Samenwerking VRM - privacycommissie (organisatorische maatregel)

Uitbreiding rapportering VRM (organisatorische maatregel)

Informatieregister (transparantie)

Netneutraliteit (restricties en transparantie)

Meer samenwerking tussen beleidsniveaus (transparantie)

Samenwerking VRM - privacycommissie (organisatorische maatregel)

Uitbreiding rapportering VRM (organisatorische maatregel)

Geschreven pers 

Meer samenwerking tussen beleidsniveaus (transparantie)

Samenwerking VRM - privacycommissie (organisatorische maatregel)

Uitbreiding rapportering VRM (organisatorische maatregel)
 

Meer samenwerking tussen beleidsniveaus (transparantie)

Samenwerking VRM - privacycommissie (organisatorische maatregel)

Uitbreiding rapportering VRM (organisatorische maatregel)
 

Meer samenwerking tussen beleidsniveaus (transparantie)

Samenwerking VRM - privacycommissie (organisatorische maatregel)

Uitbreiding rapportering VRM (organisatorische maatregel)