Behandeling klacht tegen 2BE uitgesteld

De VRM ontving een klacht tegen het telewinkelprogramma 'TV Winkel' en het product 'InstaLife' dat daarin wordt aangeboden (uitzending op 2BE, 14 februari 2016).
Volgens de klager is er sprake van "misleidende of ongeoorloofde reclame voor 'InstaLife'", een product om lage rugpijn te voorkomen door het aanbrengen van een brace op het onderbeen.

Tijdens de hoorzitting geeft Medialaan aan dat de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie een onderzoek voert naar de handelspraktijken (en met name het mogelijk misleidend karakter van de commerciële communicatie) met betrekking tot het desbetreffende product.

De VRM besluit dat alvorens definitief uitspraak te doen over de ontvankelijkheid en gegrondheid van de voorliggende klacht, het aangewezen is om de uitkomst van dit onderzoek af te wachten en de betrokken dienst te vragen om de VRM hiervan op de hoogte te stellen.

De verdere behandeling van de klacht zal bijgevolg uitgesteld worden. Van zodra de VRM kennis heeft genomen van de uitkomst van het onderzoek van de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie zal de procedure bij de VRM onmiddellijk worden hervat.

Partij 1:
C.L.
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 May 2016
Beslissingsnummer:
2016/024
Type procedure:
Klacht