Klacht tegen NV Telenet ongegrond

De VRM ontving een klacht tegen Telenet. De klacht heeft betrekking op de films die door Telenet te huur worden aangeboden in 3D-kwaliteit.

De klager voert aan dat de films 'The Hobbit: An unexpected Journey '(3D) en ' Silent hill revelation' (3D) in een andere taal dan het Nederlands worden uitgezonden, zonder Nederlandstalige ondertiteling.

Het Mediadecreet bepaalt het volgende op dit vlak (artikel 174, derde lid) : 
"De niet-lineaire televisieomroeporganisaties zenden minstens in het Nederlands uit, behoudens uitzonderingen toe te staan door de Vlaamse Regering." In de memorie van toelichting bij dit artikel wordt nadrukkelijk gesteld dat dit niet impliceert dat de uitzendingen exclusief in het Nederlands moeten gebeuren.

Dezelfde films worden door Telenet in SD (Standaard Digitale kwaliteit) en HD (Hoge Definitie kwaliteit) wel met Nederlandstalige ondertiteling aangeboden. Er werd door Telenet duidelijk gecommuniceerd dat in het 3D-formaat geen Nederlandse ondertiteling beschikbaar was. De kijker had dus wel degelijk de mogelijkheid om te opteren voor een format met Nederlandse ondertiteling (hetzij SD, hetzij HD). De film werd dus 'minstens in het Nederlands uitgezonden'. De kijker koos echter voor de film in 3D waarvan hij wist dat er geen Nederlandse ondertiteling voorhanden was.

De VRM besluit dan ook dat de klacht ontvankelijk maar ongegrond is.

Mediadecreet

Artikel 2, 24°, van het Mediadecreet definieert niet-lineaire televisiedienst als volgt:

“een niet-lineaire audiovisuele omroepdienst of audiovisuele omroepdienst op aanvraag, dat is een door een omroeporganisatie aangeboden omroepdienst die de gebruiker de mogelijkheid biedt om audiovisuele programma's te bekijken op zijn individuele verzoek en op het door hem gekozen moment op basis van een door de omroeporganisatie geselecteerde programmacatalogus;”

“De niet-lineaire televisieomroeporganisaties zenden minstens in het
Nederlands uit, behoudens uitzonderingen toe te staan door de Vlaamse
Regering.”

Partij 1:
W.T.
Partij 2:
NV Telenet
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 October 2013
Beslissingsnummer:
2013-014
Type procedure:
Klacht