Zaak VRM tegen SBS Belgium NV (VT4)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
SBS BELGIUM NV (VT4)
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 2 February 2007
Beslissingsnummer:
2007-002
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek