Ambtshalve onderzoek tegen VZW TV Kempen en Mechelen (RTV)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW TV KEMPEN EN MECHELEN (RTV)
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 April 2006
Beslissingsnummer:
2006-021
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek