Aanvraag Media Ad Infinitum NV tot erkenning als doelgroep- en themaomroep voor het omroepprogramma 'Wonen'

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 20 October 2006
Beslissingsnummer:
2006-057
Type procedure:
Erkenning, Vergunning