Advies bij voorontwerp van decreet tot wijziging van decreet 27 maart 1991 en decreet 12 juni 1991.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Vlaamse raad voor reclame en sponsoring op radio en televisie (1993-1998)
Datum publicatie: 10 June 1993
Beslissingsnummer:
A1993-02
Type procedure:
Advies