Tekstuele beschrijving figuur 76 2019

Proximus (inclusief light MVNO)39,60%40%
Orange (inclusief light MVNO)25,30%25%
Telenet (inclusief light MVNO)27,30%27%
Full MVNO (Lycamobile en Mobile Vikings)7,60%8%