4.2. Beslissing 2018-023: Klacht tegen ÉÉN onontvankelijk ('Iedereen Beroemd')

De VRM ontving een klacht tegen het programma 'Iedereen Beroemd' zoals uitgezonden op 9 maart 2018 op ÉÉN.

Tijdens de betreffende uitzending heeft de rubriek 'Oudercontact' als onderwerp "Wat zijn seksspeeltjes?" (duurtijd van ongeveer drie minuten). Hierbij komen afwisselend een zevental ouders met één of twee van hun jonge kinderen in beeld. Zij krijgen allen dezelfde drie seksspeeltjes voorgelegd, waarna de kinderen raden naar de functie of verheldering vragen aan de ouder.

De klager vindt het "moreel onverantwoord" en "mensonterend" dat in het programma tijdens de rubriek 'Oudercontact' seksspeeltjes worden voorgelegd aan minderjarigen.

Opdat de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen uitspraak zou kunnen doen naar aanleiding van een klacht, dient de klager blijk te geven van een benadeling of belang.  Deze expliciete eis van een benadeling of een belang toont aan dat de decreetgever de loutere hoedanigheid van kijker of luisteraar niet voldoende acht. Een klacht waarbij wordt opgetreden in naam van de bevolking of de maatschappij (een zgn. 'actio popularis') is niet toegelaten voor deze kamer.

De klager geeft geen blijk van het rechtens vereiste belang of van enige benadeling. De klacht is bijgevolg niet ontvankelijk. De kamer kan de klacht dan ook niet ten gronde onderzoeken.