2.4. De VRM als aanspreekpunt en kenniscentrum

2.4.1. Vragen/meldingen bij de VRM

De VRM ontvangt jaarlijks tal van vragen en meldingen via verschillende kanalen (onder andere het contactformulier op de website, e-mail, telefoon en sociale media).

Al deze vragen en meldingen worden bijgehouden in een contactregistratiedocument. In 2018 ontving de VRM 234 vragen en meldingen. Het gaat hierbij zowel om vragen en meldingen m.b.t. uitzendingen op radio en televisie, het Mediadecreet, andere regelgeving, de organisatie, .... Uit onderstaande tabel blijkt de grote diversiteit van personen en organisaties die bij de VRM aankloppen. 

Contactregistratrie
Groepaantal vragen / meldingen% vragen / meldingen
Omroepen, dienstenverdelers, productiehuizen, broadcastleveranciers8335%
Burger5925%
Overheid3415%
Regulator198%
Onderwijs125%
Andere125%
Advocaat83%
Pers73%
Totaal

234

100%

Op alle vragen en meldingen wordt door de administratie van de VRM een antwoord geformuleerd. Vaak voorkomende vragen worden toegevoegd bij de veelgestelde vragen op de website van de VRM.

 2.4.2. Communicatiebeleid van de VRM

De VRM profileert zich reeds enkele jaren als kenniscentrum binnen de Vlaamse audiovisuele sector. In het communicatiebeleid van de VRM wordt hieraan ruime aandacht besteed. In 2018 werden volgende acties uitgevoerd:

Op 5 november 2018 organiseerde de VRM zijn jaarlijks symposium. Het symposium kreeg als titel 'Naar DAB+ in Vlaanderen'. Op het symposium werd stilgestaan bij de toekomst van het medium radio en meer specifiek DAB+.

Aan het paneldebat namen de heer Dominique Lievyns (Norkring België), mevrouw Jacqueline Bierhorst (Consultant Jacky B), mevrouw Ann Caers (Medialaan), de heer Joost Kaesemans (Febiac) en prof. dr. Tom Evens (UGent - MICT) deel. Het symposium werd afgesloten met het slotwoord door Vlaams minister van Media Sven Gatz.

Voor de achtste maal organiseerde de VRM zijn Thesisprijs. Met de organisatie van de Thesisprijs wil de VRM onderzoek stimuleren naar onderwerpen die aansluiten bij zijn werkzaamheden. Eindlaureate is Nadia Feci (KU Leuven) met haar masterproef 'The rise of the vloggers: integrated advertising and the current regulatory framework. The case of Youtube'. Jitte Vandoorne (Vrije Universiteit Brussel - Het gebruik van sociale media bij Vlaamse radiomerken) en Charlotte De Backer (Vrije Universiteit Brussel - Overdaad schaadt? De houding van generatie Z ten aanzien van nieuwsbeelden en -gebeurtenissen van menselijk leed) eindigen respectievelijk als tweede en derde. Aan de Thesisprijs werd in 2018 ook een Facebookpagina gelinkt.

Sinds april 2012 is de administratie van de VRM ook actief op Twitter (http://www.twitter.com/vrmmedia). Met deze account wenst de administratie van de VRM het nieuws van de organisatie (beslissingen, symposium, Thesisprijs, rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen, ...) in de kijker te zetten. Anderzijds verspreidt de VRM via dit kanaal ook interessant nieuws uit de Vlaamse, Belgische, Europese en mondiale mediasector. Eind 2018 telde de VRM-account 2.164 volgers.

Eind 2018 startte de VRM met een eigen verzendlijst aan op Whatsapp.