Toezichtsrapport VRT - 2015

Jaarlijks rapporteert de Vlaamse Regulator voor de Media aan de Vlaamse Regering over de naleving door de openbare omroep (VRT) van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Dit rapport bespreekt de verwezenlijkingen van de VRT in 2015 in het licht van de beheersovereenkomst 2012-2016.

...