9.5. Formele beslissingen m.b.t. aanvragen tot het bekomen van erkenningen en/of vergunningen of wijzigingen ervan.

1. Aanvraag zendvergunning VZW Nieuwsradio - 2011/019

 

Op 27 mei 2011 vroeg VZW Nieuwsradio een wijziging van de zendvergunning aan. Artikel 135 van het Mediadecreet stelt dat een verplaatsing van een zendinstallatie slechts toegestaan mag worden door de VRM voor zover die verplaatsing inpasbaar is in het frequentieplan.

Uit het onderzoeksrapport van de VRM blijkt dat de gevraagde verplaatsing niet inpasbaar is in het Vlaamse frequentieplan omwille van volgende redenen:

 • De gevraagde wijziging betreft een signifcante wijziging van het Vlaamse frequentieplan;
   
 • De voorgestelde verhuizing is een verhuizing naar een andere lokaliteit dan Egem;
   
 • In het Vlaams frequentieplan van 1 september 2009 komt de frequentie 94.0 MHz
  niet voor in de lokaliteit Roeselare;
   
 • Het theoretisch verzorgingsgebied van de aanvraag is minder dan de helft van het
  oorspronkelijke theoretische verzorgingsgebied. Door de aangevraagde verhuizing wordt Egem/Pittem niet meer bediend.

Op basis van deze elementen beslist de VRM dat de gevraagde zendvergunningen niet kan worden toegekend.