9.4. Voorlopige maatregel genomen tegen een lokale radio-omroeporganisatie

1. Zaak VRM tegen VZW Nieuwsradio - 2011/012

Uit een onderzoeksrapport blijkt dat lokale radio Nieuwsradio (Moorslede) uitzendt vanop een andere plaats dan de vergunde locatie. Het adres van deze nieuwe locatie bevindt zich 15 kilometer van de vergunde zendplek. VZW Nieuwsradio heeft geen wijzigingsaanvraag voor deze zendvergunning en –locatie ingediend.

Wanneer de algemene kamer van de VRM vaststelt dat niet conform de zendvergunning wordt uitgezonden, kan ze in afwachting van de beslissing ten gronde en na de betrokkene te hebben gehoord, als voorlopige maatregel de zendvergunning schorsen. In het geval van Nieuwsradio meent de algemene kamer dat een dergelijke verhuis van de zendinstallatie, tot buiten het voorgeschreven zendgebied, ernstig genoeg is om zonder verder uitstel te behandelen en aldus voorlopige maatregelen op te leggen.

In haar verweer geeft de lokale radio-omroeporganisatie aan de nieuwe locatie slechts één week tijdelijk te hebben gebruikt en intussen opnieuw naar een andere locatie, binnen het zendgebied, te zijn verhuisd. Hiervoor werd echter geen zendvergunningswijziging aangevraagd.

De VRM besluit de zendvergunning van Nieuwsradio met onmiddellijke ingang te schorsen. De uitzendingen moeten met onmiddellijke ingang stopgezet worden. De toezichthouder meent namelijk dat Nieuwsradio door de (dubbele) verhuis van de zendinstallatie zonder vergunning, op flagrante wijze de verplichtingen miskent die gekoppeld zijn aan de erkenning als lokale radio-omroeporganisatie en de toekenning van de daaraan gekoppelde zendmogelijkheden. De VRM is ervan overtuigd dat deze handelswijze het opleggen van een voorlopige maatregel vereist in afwachting van de behandeling ten gronde.