2.4. Organisatiedoelstellingen

2.4.1. Transparantie en openheid

De Vlaamse Regulator voor de Media streeft naar een open en transparante houding en communicatie, in het bijzonder naar de audiovisuele sector.
 

In 2011 werden verscheiden overlegmomenten door de VRM-administratie georganiseerd met zowel televisieomroeporganisaties, radio-omroeporganisaties als dienstenverdelers.  De overlegmomenten vonden plaats, hetzij op initiatief van de VRM, hetzij op initiatief van een televisieomroeporganisatie, radio-omroeporganisatie of dienstenverdeler. In onderstaande tekst kan u een chronologische opsomming terugvinden van de belangrijkste overlegmomenten in 2011:
 

Op 14 januari 2011 werd door Mobistar een demonstratie gegeven van het digitale televisiepakket.

Op 4 februari 2011 gaf Life!TV uitleg bij de nieuwe programmatie van de zender.

Op 11 februari 2011 vond overleg plaats met Kanaal Z. De vernieuwde aanpak van de zender werd gepresenteerd. Nieuwe programma’s en de bijhorende commerciële mogelijkheden werden door de omroep voorgesteld. De VRM gaf meer uitleg over het Mediadecreet en meer specifiek over de regelgeving met betrekking tot productplaatsing.

Op 3 maart 2011 was er een overleg voorzien met radio Maria. Op de agenda stond een toelichting van de VRM bij de bepalingen waaraan de radio-omroeporganisatie zich dient te houden, voorts werd ook toelichting gegeven bij de formaliteiten waaraan Radio Maria moet voldoen bij de VRM en de Vlaamse Regering.

Op 22 maart 2011 gaf de VRM uitleg aan radio Maria m.b.t. de te ondernemen stappen voor de start van de uitzendingen.

Op 30 september 2011 nam de VRM deel aan de werkgroep ‘retail minus’ met het BIPT, de gemeenschapsregulatoren en de operatoren Telenet en Tecteo.

Op 6 oktober 2011 nam de VRM deel aan de vergadering met het BIPT en Numericable m.b.t. het voorstellen van het ‘retail minus’-model.

Op 19 oktober 2011 werd een presentatie gegeven door Mobistar m.b.t. het marktanalysebesluit. Mobistar gaf zijn visie weer over een mogelijke samenwerking met de speler met aanmerkelijke marktmacht.

Tijdens de technische werkgroep van 8 november 2011 rapporteerden de operatoren over de technische en operationele issues van de implementatie van het marktanalysebesluit. De regulatoren konden op deze manier meer inzicht verwerven in de keuzes die in het referentie-aanbod zullen gemaakt worden.

Op 17 november 2011 vond een algemene overlegvergadering plaats tussen de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen, de Vlaamse televisieomroeporganisaties en de dienstenverdelers. De onmiddellijke aanleiding voor deze overlegvergadering waren beslissingen 2011/021 (P.L en VRM tegen NV VMMa: ‘Ken Park’) en 2011/017 (P.G. tegen NV Bites Europe ‘Acht’: ‘True Blood). Volgende onderwerpen kwamen op de overlegvergadering aan bod: de specifieke regelgeving die in deze beslissingen wordt besproken (in casu de toepassing van artikel 42 van het Mediadecreet dat onder andere stelt dat de lineaire televisieomroeporganisaties geen programma’s mogen uitzenden die schade kunnen toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen), de technische mogelijkheden tot zender- en programmabeveiliging, het verschil tussen analoge en digitale televisie, mogelijke leeftijdsclassificatie- en inhoudsbeoordelingssystemen, de informatieverstrekking naar de kijker toe en de relatie tussen de dienstenverdeler en de omroeporganisatie.

Op woensdag 7 december 2011 organiseerde de VRM de studiedag ‘Mediaconcentratie: kansen en bedreigingen in Vlaanderen’.  Op de studiedag debatteerde een panel van experts uit de academische, audiovisuele en consumentgerichte sector over dit onderwerp. Aan het paneldebat namen Peggy Valcke (K.U. Leuven/ICRI – Algemene kamer VRM), Benny Salaets (Telenet), Ernest Bujok (Concentra), Kristel Vandenbrande (OIVO) en Stefan De Keyser (voorheen SBS Belgium) deel.

Op 9 december 2011 bracht de VRM een bezoek aan de studio’s van Radio Maria. Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over de recente en toekomstige wijzigingen bij Radio Maria vzw. Er werd door de VRM uitleg verschaft over een eventuele adreswijziging van de maatschappelijke zetel, over de samenstelling van de redactieraad en over de zendinstallaties in de verschillende locaties.

Tijdens de technische werkgroep van 9 december 2011 rapporteerden de operatoren (Telenet en Tecteo) bilateraal aan de gemeenschapsregulatoren en het BIPT over de technische en operationele moeilijkheden bij de implementatie van het marktanalysebesluit.

Op 9 december 2011 presenteerde Mobistar meer gedetailleerde informatie aansluitend bij hun toelichting van 19 oktober 2011.

Op 13 december 2011 verduidelijkte Telenet zijn positie t.o.v. de mediamarkt en de mediawetgeving. Ook het kijkcijfermodel van Telenet werd toegelicht.

2.4.2. Communicatiebeleid van de VRM

De afgelopen jaren heeft de VRM veel aandacht besteed aan zijn communicatiebeleid. Naast o.a. de website, nieuwsbrief, persberichten, symposium en de overlegmomenten met de sector organiseerde de VRM in 2011 voor het eerst zijn Thesisprijs.

Met de organisatie van deze thesisprijs wenst de VRM het onderzoek naar onderwerpen die aansluiten bij zijn werkzaamheden te stimuleren en beter bekend te maken.  Uit alle inschrijvingen werd het eindwerk van Natalie Van Hemelen (K.U. Leuven – Maakt televisiereclame kinderen ongelukkig? Een onderzoek naar het verband tussen reclame, gezinsconflicten en teleurstelling) als eindlaureaat uitgekozen. Bert De Bock (VUB – de ‘gewone Vlaming’ als protagonist in hedendaagse human interest televisieprogramma’s) en Pieter De Grauwe (Hogeschool Universiteit Brussel – Kabelrechten: weldra verleden tijd? De invloed van directe injectie en versleutelde transmissie op kabeldoorgifte anno 2011) eindigden respectievelijk als tweede en derde.