2.2. Het reglementair kader

2.2.1.Besluit 'Must Carry' netwerken

In een besluit van 10 december 2010 legt de Vlaamse Regering, overeenkomstig artikel 185, §3, van het Mediadecreet, de zogenaamde ‘must-carry netwerken’ vast[1]. Dit zijn netwerken die voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om omroepprogramma’s te ontvangen. Het gaat om Coditel Brabant voor de gemeenten Wemmel en Drogenbos, Tecteo voor de gemeente Voeren en Telenet voor de andere gemeenten.

De dienstenverdelers die gebruikmaken van deze netwerken moeten bepaalde lineaire omroepprogramma’s, zoals opgesomd in artikel 186, § 1, van het Mediadecreet, in hun geheel verdelen in hun basisaanbod.


[1] Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 houdende vaststelling van de netwerken die voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om omroepprogramma’s te ontvangen, Belgisch Staatsblad, 14 januari 2011 (Ed.2), p. 2720.

2.2.2. Besluiten levensbeschouwelijke en sociaaleconomische verenigingen

De Vlaamse Regering heeft bij besluiten van 17 december 2010 zes levensbeschouwelijke verenigingen en één organisatie die de belangen van de gezinnen behartigt in Vlaanderen en Brussel erkend voor het verzorgen van radioprogramma’s op de VRT[1] enerzijds en zes levensbeschouwelijke verenigingen voor het verzorgen van televisieprogramma’s op de VRT[2] anderzijds.

De erkenningen hadden ingang op 1 januari 2011 en gelden voor een duur van vijf jaar.

Bij besluiten van 8 april 2011 heeft de Vlaamse Regering de zendtijd en de subsidie vastgelegd voor het kalenderjaar 2011 voor deze erkende ‘derden’[3].


[1] Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 houdende de erkenning van de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van de gezinnen behartigt voor het verzorgen van radioprogramma’s op de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT), Belgisch Staatsblad, 4 februari 2011, p. 9409.

[2] Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 houdende de erkenning van de levensbeschouwelijke verenigingen voor het verzorgen van televisieprogramma’s op de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT), Belgisch Staatsblad, 4 februari 2011, p. 9407.

[3] Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende de vaststelling van de subsidie voor 2011 voor de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van de gezinnen behartigt, die erkend zijn om radioprogramma’s op de VRT te verzorgen, Belgisch Staatsblad, 5 mei 2011, p. 26450; Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende de vaststelling van de subsidie voor 2011 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma’s op de VRT te verzorgen, Belgisch Staatsblad, 5 mei 2011, p. 26453; Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende de vaststelling van de zendtijd voor 2011 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma’s op de VRT te verzorgen, Belgisch Staatsblad, 5 mei 2011, p. 26455; Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende de vaststelling van de zendtijd voor 2011 voor de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van de gezinnen behartigt, die erkend zijn om radioprogramma’s op de VRT te verzorgen, Belgisch Staatsblad, 6 mei 2011, p. 26740.

2.2.3. Besluit digitale pakketten

Op 10 juni 2011 heeft de Vlaamse Regering het besluit over het vastleggen van de pakketten van digitale frequenties voor de vergunningen van radio- of televisieomroepnetwerken gewijzigd[1].

Door de wijziging wordt de bepaling geschrapt dat DVB-H technologie moet gebruikt worden voor minstens één pakket. In de praktijk blijkt namelijk geen enkele dienstenverdeler geïnteresseerd te zijn in het aanbieden van omroepdiensten via deze technologie. Door het schrappen van de bepaling kan de ongebruikte frequentieruimte flexibeler gebruikt worden, aangepast aan de technologische evoluties van de markt.


[1] Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 houdende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een eerste vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen, Belgisch Staatsblad, 17 juli 2011 (Ed. 2), p. 42377.