2.1. Vergaderingen

De raad van bestuur kwam samen op 20 januari, 11 maart, 19 mei, 14 juli, 21 oktober en 22 december 2011.

De algemene kamer kwam samen op 17 januari, 24 januari, 21 februari, 28 februari, 21 maart, 28 maart, 11 april, 18 april, 27 april, 29 april, 16 mei, 23 mei, 20 juni, 27 juni, 30 juni, 19 september, 26 september, 17 oktober, 24 oktober, 21 november, 28 november en 19 december 2011.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen kwam samen op 3 mei, 21 juni, 30 augustus, 17 oktober en 28 november 2011.

Op 30 mei 2011 kwamen de raad van bestuur, beide kamers en de teamverantwoordelijken van de VRM samen naar aanleiding van de interne studiedag. Op deze interne studiedag werden de besluiten en actiepunten van de communicatieopdracht ‘onderzoek naar de bekendheid en imago van VRM en aanbevelingen inzake het externe communicatiebeleid’ besproken.

Op 17 november 2011 kwam de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen samen naar aanleiding van de informatievergadering met de omroepen en dienstenverdelers m.b.t. de toepassing van artikel 42 van het Mediadecreet dat onder andere stelt dat de lineaire televisieomroeporganisaties geen programma’s mogen uitzenden die schade kunnen toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen.