6. Toezicht beheersovereenkomst VRT

6.1. Rapportering werkingsjaar 2012

In 2013 publiceerde de VRM het jaarlijkse toezichtsrapport op de naleving van de beheersovereenkomst (2012-2016) met de Vlaamse Gemeenschap door de openbare omroep. Het rapport had betrekking op het werkingsjaar 2012

In het rapport beoordeelt de VRM de mate waarin de openbare omroep in 2012 zijn strategische en operationele doelstellingen heeft behaald. De VRM maakte hierbij gebruik van een afsprakenkader dat door beide partijen in 2012 ontwikkeld en gevalideerd is. Er is gewerkt met tussentijdse rapporten die door het jaar heen verder verfijnd zijn om te komen tot voorliggend resultaat.

Op 2 juli 2013 organiseerde de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement een hoorzitting met de VRT en de VRM over het jaarverslag van de VRT en het toezichtsrapport van de VRM

6.2. Toezicht werkingsjaar 2012

In 2013 heeft de VRM reeds de voorbereidingen voor het rapport inzake het werkjaar 2013 aangevat. Samen met de VRT zijn de methodiek en bijhorende meetinstrumenten voor de opvolging van de doelstellingen afgesproken. Net zoals de voorgaande jaren worden, afhankelijk van de performantiemaatstaven, door de VRT zowel cijfergegevens als descreptieve passages overgemaakt. De cijfergegevens zijn zowel afkomstig van de PPM-studie (Portable People Meter) en CIM, als van de Studiedienst van de VRT. De cijfergegevens van de Studiedienst zullen door de VRM steekproefsgewijs worden getoest aan controlegegevens.