7. Conclusie en aanbeveling

De VRT heeft het overgrote deel van de doelstellingen behaald.

 

Enkele onderdelen werden niet behaald.

 

Het gaat om:

  • Doelstellingen inzake gesproken ondertiteling en teletekstondertiteling
  • De doelstelling van Nederlandstalige muziek op Radio 1(12,7 in plaats van 15%) en Radio 2(27,7% in plaats van 30%)
  • Het uitzenden van wekelijkse cinefiele en internationale films op Canvas (37 in plaats van 52)
  • Het aandeel van Vlaamse tv-producties en co-producties van de totale output op de VRT-televisiekanalen Eén en Canvas, uitgezonden tussen 18 uur en 23 uur (61,8% in plaats van 65%)
  • De streefcijfers voor personen met een handicap (0,78% in plaats van 1%)en nieuwe Vlamingen (2,06% in plaats van 2,5%)binnen hun personeelsbestand

 

Aanbeveling: De VRM stelt vast dat de VRT in het kader van het opvolgen van de strategische en operationele doelstellingen goede resultaten heeft neergezet. Bepaalde onderdelen worden niet of gedeeltelijk behaald. De VRM stelt voor om een permanent meetsysteem verder uit te bouwen. Op die manier kan het niet behalen van onderdelen van de doelstellingen beperkt of zelfs vermeden worden.