2.1. Onderzoek en innovatie

SD34: VRT Onderzoek & Innovatie doet strategisch en industrieel basisonderzoek op middellange termijn in de domeinen van de creatie, beheer, distributie en consumptie van Radio en Televisie-inhoud. De VRT werkt hierbij samen met actoren in het Vlaamse medialandschap (omroepen, uitgevers, academische partijen, overheid, …).

OD34.1: De VRT ontwikkelt een strategische visie op haar toegevoegde opdracht Onderzoek & Innovatie en werkt daartoe een plan uit waarin zowel aandacht gaat naar het eigen strategisch en industrieel basisonderzoek en naar vraaggedreven onderzoek waarvan de uitvoering buiten de VRT plaatsvindt.

 • De VRT is partner van het Media Innovatie Centrum;

 • VRT Onderzoek & Innovatie stelt de kennis en de resultaten van het strategisch en industrieel basisonderzoek ter beschikking van het Media Innovatie Centrum en de actoren in het Vlaamse medialandschap, inclusief de VRT zelf en dit binnen de doelstellingen van de toegevoegde opdracht;

 • VRT Onderzoek & Innovatie werkt samen met o.a. de IBBT onderzoeksgroepen en het IWT en dit binnen de doelstellingen van de toegevoegde opdracht.

OD34.2: VRT Onderzoek & Innovatie zorgt voor een proactief verspreidingsbeleid van de opgedane kennis en dit binnen de doelstellingen van de toegevoegde opdracht.

 • Op jaarbasis organiseert de VRT minstens 2 workshops waarin de resultaten van de innovatieve projecten aan bod komen.

 • De VRT onderhoudt een website met betrekking tot innovatie, waarop o.a. de resultaten van de innovatieve projecten aan bod komen.

 Om deze doelstelling te behalen dient:

 1. De VRT een strategische visie op haar toegevoegde opdracht Onderzoek & Innovatie uit te werken en daartoe een plan uit te werken waarin zowel aandacht gaat naar het eigen strategisch en industrieel basisonderzoek als naar vraaggedreven onderzoek waarvan de uitvoering buiten de VRT plaatsvindt.
 2. De VRT partner te zijn van het Media Innovatie Centrum;
 3. VRT Onderzoek & Innovatie de kennis en de resultaten van het strategisch en industrieel basisonderzoek ter beschikking te stellen van het Media Innovatie Centrum en de actoren in het Vlaamse medialandschap, inclusief de VRT zelf en dit binnen de doelstellingen van de toegevoegde opdracht;
 4. VRT Onderzoek & Innovatie samen te werken met o.a. de IBBT onderzoeksgroepen en het IWT en dit binnen de doelstellingen van de toegevoegde opdracht
 5. VRT Onderzoek & Innovatie te zorgen voor een proactief verspreidingsbeleid van de opgedane kennis en dit binnen de doelstellingen van de toegevoegde opdracht
 6. De VRT op jaarbasis minstens 2 workshops te organiseren waarin de resultaten van de innovatieve projecten aan bod komen.
 7. De VRT een website te onderhouden met betrekking tot innovatie, waarop o.a. de resultaten van de innovatieve projecten aan bod komen.

De VRT ontwikkelde in maart 2012 een meerjarenplan over onderzoek & innovatie met daarin een onderbouwd onderzoeksprogramma voor 2012-2014 en een ondernemingsplan met details voor 2012.

De VRT werkte in 2012 actief samen met het IWT, de iMinds-groepen (vroeger IBBT), SMIT (VUB), MIX (vroeger MIC) en CUO (KUL). Met CUO werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Er werden workshops georganiseerd met het MIX om een gemeenschappelijk project uit te werken.

De VRT stelde de resultaten en de kennis van haar strategisch en industrieel basisonderzoek ter beschikking van het MIX en andere actoren van het Vlaams medialandschap.

VRT Onderzoek & Innovatie organiseerde in 2012 twee succesvolle workshops omtrent innovatie. Tijdens de Creative Media Days (van iMinds) in november, organiseerde de VRT een workshop over “de totstandkoming, archivering, distributie en consumptie van media-inhoud”. In december organiseerde de VRT de workshop “Media Fast Forward”, opgebouwd rond interne en externe sprekers, met als centraal thema “het maken van media en het mediagebruik van de toekomst.

De VRT lanceerde in mei 2012 een website over Onderzoek & Innovatie bij de VRT (http://innovatie.vrt.be). Deze website geeft een overzicht van de onderzoeks- en innovatie-activiteiten van de VRT en de status van de lopende projecten. In het kader van de internationale samenwerking lanceerde de VRT ook een Engelstalige versie (http://innovation.vrt.be ).

CONCLUSIE: De VRT blijkt deze doelstelling behaald te hebben.

 

SD35: VRT Onderzoek & Innovatie werkt samen met EBU en met leden van EBU in Europese projecten in de context van strategisch en industrieel basisonderzoek.

OD35.1:VRT Onderzoek & Innovatie neemt deel aan werkgroepen en expert communities van EBU.

OD35.2:VRT Onderzoek & Innovatie neemt deel aan Europese projecten samen met andere EBU- leden, al dan niet gecoördineerd door EBU, in de context van strategisch en industrieel basisonderzoek.

Om deze doelstelling te behalen dient:

 1. VRT Onderzoek & Innovatie deel te nemen aan werkgroepen en expert communities van EBU;
 2. VRT Onderzoek & Innovatie deel te nemen aan Europese projecten samen met andere EBU- leden, al dan niet gecoördineerd door EBU, in de context van strategisch en industrieel basisonderzoek.

VRT Onderzoek & Innovatie participeerde in 2012 sterk in de EBU, zowel in de expertgroepen als in de sturende organen (o.a. Technical Committee).

De VRT leverde in 2012, na BBC (Verenigd Koninkrijk), IRT (Duitsland), RAI (Italië) en NRK (Noorwegen) de meeste bijdragen aan EBU Technical, de technische afdeling van EBU. De VRT is dus een van de top-5 EBU-leden in 2012, wat het engagement van de VRT bevestigt.

VRT Onderzoek & Innovatie werkte in 2012 –samen met andere EBU-leden- mee aan twee Europese projecten:

 • TOSCA-MP is een Europees FP7-project rond automatische annotatie en zoeken naar mediamateriaal.
 • Empathic (www.empathic.eu) is een ITEA2-project rond contextgebaseerde (media-) toepassingen met bijdrage vanuit 8 Europese landen.

CONCLUSIE: De VRT blijkt deze doelstelling behaald te hebben.