1.2.4. Administratie

De administratie van de VRM bestaat uit 19 personeelsleden. De administratie is als volgt onderverdeeld:

De griffie staat in voor de managementondersteuning naar de raad van bestuur en de verschillende kamers toe. De griffie heeft tevens een verbindingsfunctie tussen de verschillende onderdelen van het agentschap.

De juridische cel stelt de ontwerpen van beslissingen op en biedt juridische ondersteuning bij de afhandeling van dossiers.

De onderzoekscel onderzoekt de binnenkomende dossiers en legt op eigen initiatief onderzoeksrapporten voor.

De economische cel verricht werkzaamheden op het vlak van de bepaling en analyse van de relevante markten in de elektronische communicatienetwerksector, identificeert in deze sector bedrijven met aanmerkelijke marktmacht en brengt ook de concentraties in de Vlaamse mediasector in kaart.

De stafdienst voert een aantal managementondersteunende taken uit op het gebied van communicatie, boekhouding, logistiek, personeelsbeheer en informatica. De stafdienst is eveneens actief op het vlak van de opmaak en de opvolging van het ondernemingsplan en de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Ook het toezicht op de beheersovereenkomst van de openbare omroep met de Vlaamse Gemeenschap behoort tot de werkzaamheden van de stafdienst.

De technische cel verricht technische onderzoeken en doet technische berekeningen in het geval van verplaatsingen van zendinstallaties.