1.6. Besluit hoofdstuk 1

In het eerste hoofdstuk werd de Vlaamse mediasector afgebakend door na te gaan welke spelers in welke mediasegmenten actief zijn. De huidige situatie kan vervolgens vergeleken worden met die uit het verleden.

Op het vlak van radio is het belangrijkste nieuwe gegeven het feit dat radio Nostalgie, die voorheen als een keten van regionale zenders opereerde, zijn administratieve situatie aan de werkelijkheid heeft aangepast en nu ook officieel een landelijke radio is.
Hierdoor kent Vlaanderen drie landelijke private radio’s, maar zijn er geen private regionale zenders meer.

De sterke tendens naar groepering van lokale radio’s blijkt in 2012 bestendigd. De radio’s die deel uitmaken van een samenwerkingsverband vertegenwoordigen 71% van het totale aantal actieve lokale radio’s.

Zoals in het vorige rapport reeds voorspeld zijn een aantal grote verschuivingen op het vlak van TV in gang gezet.

De exclusiviteitsovereenkomst tussen Woestijnvis en VRT liep af, waardoor de wegen van de  leidende omroep en productiehuis scheidden.  Verder ontstonden allerlei initiatieven rond nieuwe onafhankelijke productiehuizen.

De openbare omroep VRT kreeg er een derde kanaal bij. VT4 en VijfTV ondergingen een rebranding (naar ‘VIER’ en ‘VIJF’) naar aanleiding van de overname van SBS Belgium.

Wanneer het marktanalysebesluit van de CRC van juli 2011 in 2013 geïmplementeerd zal worden, wordt het mogelijk voor bijkomende spelers op het vlak van distributie om in de markt te treden.

De digitalisering leidt tot grote veranderingen in het medialandschap. Om met deze evolutie zo goed mogelijk om te gaan, zijn er verschillende initiatieven ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn: Newspaperwork (een online marketing platform) en de crossmediale cel bij De Vijver Media.

Daarnaast daalde ook dit jaar weer het aantal krantenwinkels en werd AMP, een distributiebedrijf voor geschreven pers, veroordeeld voor machtsmisbruik van zijn positie.

De reclameinvesteringen in internet namen toe. Hierdoor wordt internet het derde belangrijkste kanaal via hetwelke adverteerders publiciteit willen verkopen na televisie en radio.

In de lijst met meest bezochte websites in België volgens Alexa komt er jaar na jaar een website van een Vlaamse mediatitel bij.

Tot hiertoe werden telkens de internet service provider, internet access provider en de netwerkbeheerder gezamenlijk opgelijst aangezien enkel Belgacom verplicht was om zijn netwerk open te stellen waardoor dus andere bedrijven enkel via het netwerk van Belgacom konden opereren. Door het opstellen van de kabel zal er in de toekomst een onderscheid gemaakt moeten worden op basis van het netwerk over hetwelke ondernemingen opereren.

KPN heeft het afgelopen jaar Base, zijn dochteronderneming, in de etalage gezet. De aanbiedingen van de geïnteresseerde bedrijven waren echter te laag waardoor KPN Base terug uit de markt heeft gehaald en zelf met de exploitatie verder gaat.

Ten slotte maakten de auteurs melding van crossmediale tendensen en convergentie. Dezelfde mediacontent wordt via verschillende kanalen tot bij de consument gebracht. De indeling van dit hoofdstuk volgens mediavorm (radio, tv, internet en geschreven pers) kan daardoor op termijn onder druk komen te staan.