1.3. Geschreven pers

In Figuur 7: Toegevoegde waardeketen geschreven pers wordt het volledige proces dat een publicatie doorloopt alvorens het afgewerkte product zijn lezers bereikt, weergegeven a.d.h.v. de waardeketen.

De eerste stap in het ontstaan van een dag- of periodiek blad, is de contentproductie. De redactionele inhoud wordt geleverd door redacties, samengesteld uit journalisten in loondienst en aangevuld met informatie geleverd door freelancejournalisten, pers- en fotoagentschappen.

Daarnaast wordt de inhoud van een blad mee bepaald door de reclameregies. Zij vormen de tussenschakel tussen adverteerders en mediacentrales enerzijds, en de uitgeverijen anderzijds.
Mediacentrales geven advies over communicatie, media en middelen aan bedrijven zodat deze de juiste doelgroepen kunnen bereiken. Zij stellen de optimale combinatie voor door onder andere concrete bladen, websites, televisie- en radioreclameblokken aan te duiden die reclameregies binnen hun portfolio hebben. Hierdoor kunnen meerdere centrales per adverteerder aangeduid worden om zo het gewenste doelpubliek te bereiken.
Reclameregies of –bureaus werken reclamespots en -campagnes uit afhankelijk van de gekozen platformen door de adverteerder. Zij zorgen voor de concrete invulling van de reclame.

Zo wordt de aandacht van de lezer verkocht aan de adverteerder. De markt van de geschreven pers is dan ook een duidelijk voorbeeld van een tweezijdige markt. De uitgeverij van een dag- of periodiek blad, biedt een platform aan waar lezers en adverteerders als het ware worden samengebracht. Op die manier kan de uitgeverij uit beide groepen inkomsten genereren. Dit wordt duidelijk gemaakt in de waardeketen waar enerzijds inhoud (content) aan de lezer wordt aangeboden en anderzijds de aandacht van de lezer (eyeballs) aan de adverteerder wordt verkocht.

Al deze inhoud wordt bij de uitgeverij verwerkt tot het uiteindelijke dag- of periodiek blad. De uitgeverij zorgt voor het ontwikkelen en drukken van de bladen. Tenslotte is er de distributieschakel waarbij verschillende bedrijven instaan voor het verdelen van de bladen. Zij zorgen er voor dat het product de lezer bereikt.

Figuur 7: Toegevoegde waardeketen geschreven pers - beschrijving figuur 7

Figuur 7 : Toegevoegde waardeketen geschreven pers

In de literatuur bestaan er verschillende classificatiemethodes om de geschreven pers in te delen.
Zo groepeert de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers (UPP) bladen naargelang hun inhoud.

De UPP onderscheidt onder meer publieksbladen, vakbladen, ledenbladen, wetenschappelijke en educatieve bladen, bedrijfsbladen, jaarboeken en elektronische publicaties.

Naar analogie met de vorige edities van dit rapport, werd er voor gekozen om de geschreven pers op te delen volgens periodiciteit. Dit betekent dat een onderscheid wordt gemaakt op basis van de regelmaat in de verschijningsdata. Dit rapport deelt de geschreven pers onder in dagbladen (verschijnen minimaal vijf maal per week) en periodieke bladen.

De tweezijdigheid van de markt zorgt ervoor dat er nog een ander onderscheid kan worden gemaakt. Uitgeverijen kunnen ervoor kiezen om de bladen gratis aan de consument aan te bieden en hun inkomen volledig te genereren uit advertenties. Daarom onderscheidt het rapport ook nog de gratis pers als derde categorie.

Achtereenvolgens worden contentleveranciers, aggregatoren en distributeurs van de verschillende subcategorieën geschreven pers behandeld.