Deel 3: Conclusie & aanbeveling

CONCLUSIE: De VRT heeft het overgrote deel van de performantiemaatstaven behaald.

 

Enkele onderdelen van performantiemaatstaven werden niet behaald, deze zijn:

 • Het op weekbasis bereiken van minstens 80% van de radioluisterende bevolking met de verschillende VRT radiokanalen. (79,8% in 2011)
 • Het aanbieden van een gevarieerde waaier aan relevantie opleidings- en ontwikkelingsinitiatieven aan 100% van de werknemers. (75,9% in 2011)
 • Voor slechthorenden zal de VRT haar ondertitelingaanbod aan televisieprogramma’s geleidelijk uitbreiden tot 95 % in 2010. (92% in 2011)
 • Het digitaliseren van het productie- en distributieproces voor audiobestanden, meer bepaald voor het CD-archief (VRT moest het digitale productieplatform realiseren in de loop van de beheersovereenkomst)
 • de middengolfzender biedt ontvangst van de radio-uitzendingen tot ongeveer 300 kilometer van Brussel.
 • het garanderen dat het DAB netwerk van de VRT een ontvangst met aangepast antenne op de wagen in 99% van het volledige Vlaamse grondgebied (inclusief Brussel) verzekerd
 • het garanderen dat eind 2007 het DAB netwerk van de VRT zodanig uitgebouwd zal zijn dat binnenhuisontvangst in 95% van het volledige Vlaamse grondgebied (inlcusief Brussel) gegarandeerd is
 • een ontvangst voor een buitenantenne op dakhoogte in het volledige Vlaamse grondgebied (inclusief Brussel) via het DVB-T netwerk van de VRT te verzorgen
 • de VRT zal vanaf het boekjaar 2009 haar geconsolideerde jaarrekening rapporteren volgens het IFRS normenkader (International Financial Reporting Standard)
 • De VRT zal een samenwerkingsovereenkomst sluiten met het VAF

 

Er blijken geen gegevens voor handen te zijn om aan te tonen in welke mate er voldaan wordt aan een onderdeel van volgende afgeleide performantiemaatstaf:

 • De netten zijn zo geprofileerd dat zij een diversiteit brengen in hun aanbod in de verschillende openbare omroepdomeinen, zodat in elk van de openbare omroepdomeinen over de netten heen een diversiteit aan genres en disciplines wordt aangeboden. Hierbij wordt ook de nodige aandacht besteed aan Brussel.
  De aandacht voor Brussel kan niet aangetoond worden.

 

AANBEVELING: De VRM stelt vast dat de VRT in het kader van de performantiemaatstaven goede resultaten neerzet. Bepaalde onderdelen van maatstaven worden meerdere jaren niet of slechts gedeeltelijk behaald. De VRM stelt voor om een permanent meetsysteem in het kader van de performantiemaatstaven verder uit te bouwen. Op deze manier kan het niet behalen van onderdelen van de performantiemaatstaven beperkt of zelfs vermeden worden.