1.2.1. Raad van bestuur

De raad van bestuur heeft volgende opdrachten en bevoegdheden:

 

 • Het sluiten van de beheersovereenkomst met de minister;
   
 • De rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst goedkeuren;
   
 • De begroting opmaken;
   
 • De begrotingskredieten herverdelen;
   
 • De algemene rekening opmaken;
   
 • Het rapporteren over de uitvoering van de begroting;
   
 • Het jaarlijkse activiteitenverslag opmaken.

 

De leden van de raad van bestuur worden aangesteld door de Vlaamse Regering.
In de huidige samenstelling bestaat de raad van bestuur uit:

 

 • Katia Segers, voorzitter
   
 • Joris Sels, gedelegeerd bestuurder
   
 • Myriam Van Varenbergh

 

Duncan Braeckevelt werd door de Vlaamse Regering aangesteld als regeringsafgevaardigde.

Van links naar rechts: Duncan Braeckevelt, Katia Segers, Myriam Van Varenbergh, Joris Sels