Aanvraag tijdelijke zendvergunningen (evenementen na 1 oktober 2021)

Artikel 193 van het Mediadecreet bepaalt dat de Vlaamse Regulator voor de Media naar aanleiding van evenementen en voor experimenten in het teken van het uittesten van nieuwe technologieën een tijdelijke vergunning kan uitreiken voor de duur van het evenement. 

Gezien het Overlegcomité in het voorjaar 2021 weinig tot geen versoepelingen toestond ten gunste van de cultuur-, evenementen- en bioscoopsector nam de VRM op 1 maart 2021 de beslissing om opnieuw het uitzonderingsregime toe te passen dat in 2020 ook tijdelijk van kracht was voor tijdelijke zendvergunningen. Voor evenementen die ten vroegste plaatsvonden op 1 april 2021 konden daardoor tijdelijke zendvergunningen worden toegekend voor ten hoogste zes weken. Deze periode was aanzienlijk langer dan de maximale duur van twee weken die tot dan toe werd toegestaan.

Een aanzienlijk aantal evenementen heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Voor evenementen die plaatsvinden na 1 oktober 2021 zal terug de gewone aanvraagprocedure worden toegepast. 

Dit betekent concreet dat een tijdelijke zendvergunning enkel kan gegeven worden voor een zeer beperkte tijd (maximaal twee weken).

Door het feit dat een inpasbaarheids- en een coördinatieonderzoek moet gebeuren met binnen- en buitenlandse overheden, dienen aanvragers er daarenboven steeds rekening mee te houden dat een aanvraag minimaal 9 weken voor de aanvang van het evenement bij de Vlaamse Regulator voor de Media moet worden ingediend.  

Het ingevulde aanvraagformulier moet via aangetekende brief worden gericht aan de Vlaamse Regulator voor de Media, Koning Albert II-laan 20 te Brussel of via mail aan [email protected]. Als u het via mail instuurt, moet er wel een elektronische handtekening aan uw aanvraag worden gehecht. Deze elektronische handtekening kan u aanbrengen door gebruik te maken van uw identiteitskaart en bijhorende pincode.

Bijkomende informatie over het indienen van een aanvraag voor een tijdelijke zendvergunning is terug te vinden op deze pagina. 

donderdag, 1 juli 2021