UPDATE - Aanvraag tijdelijke zendvergunningen

Artikel 193 van het Mediadecreet bepaalt dat de Vlaamse Regulator voor de Media naar aanleiding van evenementen en voor experimenten in het teken van het uittesten van nieuwe technologieën een tijdelijke vergunning kan uitreiken voor de duur van het evenement. 

Gelet op de economische impact die de bestrijding van het coronavirus met zich mee bracht, heeft de Vlaamse Regulator voor de Media beslist dat voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 juli en 30 september 2020 tijdelijke zendvergunningen konden worden toegekend voor ten hoogste zes weken.  Deze periode was aanzienlijk langer dan de maximale duur van twee weken die tot dan toe werd toegestaan.

Een aanzienlijk aantal evenementen heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Nu het zomerseizoen op zijn einde loopt, zal voor evenementen die plaatsvinden na september 2020 terug de gewone aanvraagprocedure worden toegepast. 

Dit betekent concreet dat een tijdelijke zendvergunning enkel kan gegeven worden voor een zeer beperkte tijd (maximaal twee weken).

Door het feit dat een inpasbaarheids- en een coördinatieonderzoek moet gebeuren met binnen- en buitenlandse overheden, dienen aanvragers er daarenboven steeds rekening mee te houden dat een aanvraag minimaal 9 weken voor de aanvang van het evenement bij de Vlaamse Regulator voor de Media moet worden ingediend.  

Het ingevulde aanvraagformulier moet via aangetekende brief worden gericht aan de Vlaamse Regulator voor de Media, Koning Albert II-laan 20 te Brussel of via mail aan [email protected]. Als u het via mail instuurt, moet er wel een elektronische handtekening aan uw aanvraag worden gehecht. Deze elektronische handtekening kan u aanbrengen door gebruik te maken van uw identiteitskaart en bijhorende pincode.

Aanvraagformulier tijdelijke zendvergunning

Toelichting bij aanvraag tijdelijke zendvergunning

donderdag, 25 juni 2020