Verbod op haatspraak

Elke video die online ter beschikking gesteld wordt voor het algemene publiek mag niet:

  1. Aanzetten tot geweld of haat jegens een groep personen of een lid van een groep van personen in het bijzonder op grond van:

    Geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kernmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd, seksuele geaardheid.

  2. Publiekelijk aanzetten tot het plegen van een terroristisch misdrijf als vermeld in artikel 137 en 140 bis van het Strafwetboek. 

In jouw video (audiovisuele mediadienst) wordt elke vorm van discriminatie geweerd. Het programma-aanbod verloopt zo dat het geen aanleiding geeft tot discriminatie tussen de verschillende ideologische of filosofische strekkingen.

Informatievideo’s, mededelingen en video’s met een algemeen informatieve inslag, en alle informatieve video-onderdelen, worden in een geest van politieke en ideologische onpartijdigheid verzorgd.

 

Heb je een vraag over deze regels? Of wil je een video melden die deze regels lijken te overtreden? Neem contact op met [email protected] .