Bestelling rapport Mediaconcentratie 2021 - gratis exemplaar

De VRM voorziet de verzending van maximaal 2 gedrukte exemplaren. Meer exemplaren kunnen worden afgehaald op de kantoren van de VRM (Brussel). Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via [email protected].