Erkenning coproductieproject "KNOKKE OFF S2" (BV Netflix International)

Korte samenvatting van de beslissing:

Voor deze beslissing wordt verwezen naar:

  • Artikel 157, §§2 en 4, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie;
  • Artikelen 10 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken;

De beoordelingscommissie heeft op 8 maart 2024 een positief advies verleend aan het coproductieproject “KNOKKE OFF S2”, zoals ingediend door BV Netflix International op 14 februari 2024.

De algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media beslist aldus het project “KNOKKE OFF S2” te erkennen als coproductieproject.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 april 2024
Beslissingsnummer:
2024-029
Type procedure:
Erkenning