VZW Radio Candy dient zich uiterlijk op 1 juli 2023 te conformeren aan de regelgeving

Korte samenvatting van de beslissing:

Onderzoeksrapport 13 maart 2023

Op 13 maart 2023 legt de onderzoekscel van de VRM een onderzoeksrapport voor aangaande de uitzendingen van vzw Radio Candy (Radio Candy), dit in opvolging van VRM-beslissing 2023-001 waarin werd vastgesteld dat Radio Candy haar zendmogelijkheden voor de lokaliteit Brussel 106.5 MHz onbenut liet. Radio Candy kreeg daarbij uiterlijk tot 1 maart 2023 de tijd om zich te conformeren door gebruik te maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden.

Op 13 maart 2023 beslist de algemene kamer van de VRM om, op basis van het onderzoeksrapport, Radio Candy in een nieuwe procedure op tegenspraak te betrekken omwille van inbreuken op artikel 144 en 146, § 2, van het Mediadecreet.

De lopende procedure tegen Radio Candy, in opvolging van VRM-beslissing 2023-001 met betrekking tot het onbenut laten van de zendmogelijkheden, wordt bij VRM-beslissing 2023-007 stopgezet, aangezien Radio Candy effectief uitzendt.

De onderzoekscel van de VRM geeft in het onderzoeksrapport van 13 maart 2023, met daarin vaststellingen van 7 maart 2023, aan dat zij de hervatte uitzendingen door Radio Candy over meerdere dagen heeft beluisterd en daarbij heeft vastgesteld dat:

  • er behalve de roepnaam ‘Eazy FM’ louter non-stop muziek wordt uitgezonden
  • er geen enkele nieuwsuitzending, lokaal nieuws of lokale info wordt aangeboden

De onderzoekscel meent dat er door het louter aanbieden van een non-stop muziekaanbod geen enkel lokaal karakter is in het programma-aanbod van Radio Candy of specifieke band met het verzorgingsgebied.

Het aandeel in de gebrachte informatie over het toegewezen verzorgingsgebied is nihil, aldus de onderzoekscel.

Radio Candy vermeldde in het erkenningsdossier de werking van een eigen redactie met een eigen redactiestatuut, een veelheid aan onderwerpen en lokale info in de programmatie, met aankondigingen door plaatselijke verenigingen, aandacht voor lokale en culturele evenementen. Uit het luisteronderzoek blijkt dat deze elementen in de uitzendingen compleet afwezig zijn.

De onderzoekscel van de VRM heeft hierop Radio Candy verzocht meer informatie te verschaffen over deze vaststellingen. In het antwoord hierop door Radio Candy wordt meegedeeld dat het programma-aanbod van de lokale radio in opbouw is. Radio Candy geeft daarbij verschillende data in de opbouw door, gaande tot eind augustus 2023.

Argumenten Radio Candy

Radio Candy bevestigt in haar schriftelijke opmerkingen van 30 mart 2023 de vaststellingen die de onderzoekscel van de VRM heeft gedaan op 7 maart 2023, maar voert aan dat zij niet meer aan de orde zijn. Volgens Radio Candy worden intussen lokale info en nieuwsuitzendingen dagelijks aangeboden, in overeenstemming met het Mediadecreet.

Controlerapport onderzoekscel VRM

Op 13 en 21 april 2023 heeft de onderzoekscel van de VRM bijkomende luisteronderzoeken uitgevoerd.

In het controlerapport wijst de onderzoekscel met name op de beloftes uit het erkenningsdossier van Radio Candy wat betreft het onderdeel “concrete invulling van het programma-aanbod voor informatie en journaals uit het eigen verzorgingsgebied”. Voor dit onderdeel behaalde de radio-omroeporganisatie bij de erkenningsprocedure een score van 14,75 op 15. 

Beoordeling door de VRM

Uit het onderzoeksrapport van 13 maart 2023 blijkt dat Radio Candy op 7 maart 2023 louter non-stop muziek uitzond en er geen enkele nieuwsuitzending, lokaal nieuws of lokale info werd aangeboden. Uit de bijkomende vaststellingen van de onderzoekscel van de VRM (13 en 21 april 2023) blijkt dat Radio Candy inderdaad op een zeer bescheiden wijze (nationaal en lokaal) nieuws brengt. Voor het overige blijkt de situatie echter ongewijzigd.

Niet alleen stemt dit beperkte nieuws- en informatie-aanbod nog steeds niet overeen met het erkenningsdossier, evenmin leidt het ertoe dat de uitzendingen van Radio Candy nu wel zouden beantwoorden aan de specifieke opdracht van lokale radio-omroeporganisaties tot het brengen van een verscheidenheid van programma’s die binnen het verzorgingsgebied een verbindende factor zijn onder de bevolking of de doelgroep. Radio Candy zendt immers nog altijd in hoofdzaak non-stop muziek uit zonder presentatie en de uitzendingen vertonen, op het schaarse ‘lokaal nieuws’ na, geen lokaal karakter.

Bijgevolg voldoet Radio Candy niet aan haar specifieke opdracht als erkende lokale radio-omroeporganisatie, en leeft zij ook haar erkenningsdossier niet na. Bijgevolg wordt een inbreuk begaan op artikel 144, eerste lid, en artikel 146, § 2, van het Mediadecreet.

De VRM besluit Radio Candy in gebreke te stellen. De lokale radio-omroeporganisatie wordt tot uiterlijk 1 juli 2023 de tijd geboden om zich te conformeren aan de regelgeving.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Radio Candy
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 mei 2023
Beslissingsnummer:
2023-023
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek