Ontbreken logo ‘suikerhoudend snoepgoed’: VRM legt Play Media (Play4) een boete op van 2.500 euro

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van vijf televisieomroeporganisaties op 3 juni 2023 (18u-24u), waaronder de uitzendingen van het omroepprogramma Play4 (nv Play Media).

Tijdens de monitoring wordt commerciële communicatie voor suikerhoudend snoepgoed uitgezonden.

Artikel 69 van het Mediadecreet schrijft voor dat commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed op een duidelijke en contrasterende wijze een gestileerde afbeelding van een tandenborstel moet tonen gedurende de hele uitzending van de commerciële communicatie.

De VRM stelt echter vast dat het tandenborstel-logo ontbreekt bij de betreffende uitzending van de reclamespot.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat nv Play Media reeds eerder, voor een identieke overtreding werd gewaarschuwd (beslissing 2023-008).

Bijgevolg beslist de VRM om een administratieve geldboete van 2.500 euro op te leggen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Play Media
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 19 oktober 2023
Beslissingsnummer:
2023-036
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek