VRM legt Ring TV boete op van 500 euro (geen sponsoridentificatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporgansiaties (26 oktober 2019, 16u-19u), waaronder Ring TV.

De uitzendingen van Ring TV omvatten een programmatie in lusvorm, waarbij meermaals dezelfde programma's worden uitgezonden. Na de uitzending van het weerbericht worden verschillende sponsorboodschappen uitgezonden. Eén van de sponsorboodschappen bevat geen sponsoridentificatie.

Artikel 91, 3°, van het Mediadecreet schrijft voor dat de kijkers duidelijk moeten worden gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Een sponsorvermelding dient daartoe een duidelijk identificerend element te bevatten: een duidelijk logo en/of auditieve en/of geschreven tekst.

Tijdens de informatievergadering op 20 oktober 2014 betreffende commerciële communicatie heeft de VRM de principes overlopen die gelden bij uitzending van onder meer sponsorvermeldingen. Daarbij is met name gewezen op de noodzaak aan een sponsoridentificatie, gelet op het standpunt van de Europese Commissie hierover. Vanaf 1 januari 2015 wordt door de VRM toegezien op de aanwezigheid van dergelijke sponsoridentificatie.

Uit de beelden en het onderzoek blijkt dat de betrokken sponsorvermelding geen duidelijk identificerend element als sponsor bevat. Dit wordt niet betwist door Ring TV, die de fout toegeeft.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat dergelijke inbreuken niet voor het eerst bij Ring TV worden vastgesteld. Ring TV wordt bijgevolg een administratieve geldboete van 500 euro opgelegd.

 

Mediadecreet

Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: [...]

3° de kijkers en de luisteraars worden duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Gesponsorde programma's of teletekstpagina's worden duidelijk als zodanig gekenmerkt door in het begin, tijdens en/of op het einde van het programma of het programmaonderdeel of teletekstpagina's op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor, zoals een verwijzing naar zijn product(en) of dienst(en) of een onderscheidingsteken daarvan, te vermelden.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Regionale Televisie Vlaams-Brabant-Halle-Vilvoorde
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 4 maart 2020
Beslissingsnummer:
2020-005
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek