Zoekresultaten

Filter by tags:

Results 1 - 20 of 1300

Zoekresultaten

Search results

 1. Waarschuwing voor nv DPG Media (VTM): ontbreken sponsoridentificatie
  Ambtshalve onderzoek
  -
  Televisie-omroepen
  27 May 2024
 2. Waarschuwing voor Frances Lefebure (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)
  Ambtshalve onderzoek
  -
  13 May 2024
 3. Waarschuwing voor Pauline Rensonnet (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)
  Ambtshalve onderzoek
  -
  13 May 2024
 4. Waarschuwing voor Julie Vermeire (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)
  Ambtshalve onderzoek
  -
  13 May 2024
 5. Waarschuwing voor Talisa Loup (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)
  Ambtshalve onderzoek
  -
  13 May 2024
 6. Opheffing erkenning vzw VERO (ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden
  Ambtshalve onderzoek
  -
  Radiozenders
  13 May 2024
 7. VRM legt Romy Schlimbach een administratieve geldboete van 1.500 euro op.
  Ambtshalve onderzoek
  -
  13 May 2024
 8. Indienen werkingsverslagen vóór 30 juni 2024
  14 June 2024
 9. Vernieuwde stimuleringsregeling: Vraag en Antwoord
 10. VRM legt nv DPG Media boete op van 10.000 euro (VTM2 – reclamespot VTM GO en Dr. Oetker)
  Ambtshalve onderzoek
  -
  Televisie-omroepen
  22 April 2024
 11. DSA: België duidt vier bevoegde autoriteiten aan
  24 May 2024
 12. Europese Raad voor Digitale Diensten (digitaledienstenraad) en Europese samenwerking
 13. Toekennen status 'erkend onderzoeker'
 14. Toekennen status ‘betrouwbare flagger’
 15. Certificatie als buitengerechtelijk geschillenbeslechtingsorgaan
 16. Klachtenbehandeling
 17. Europese Commissie: VLOP's en VLOSE's
 18. De VRM als 'bevoegde autoriteit'
 19. De Belgische digitaledienstencoördinator (BIPT) en bevoegde autoriteiten (VRM, CSA, Medianrat en het BIPT)
 20. Toezicht en handhaving

Pages