Mediaconcentratie 2010

In het rapport 'Mediaconcentratie in Vlaanderen 2010' schetst de VRM een beeld van de mediasector in Vlaanderen en wordt de bestaande mediaconcentratie gemeten.

Over het rapport 'Mediaconcentratie in Vlaanderen 2010'

De Vlaamse Regering gaf de Vlaamse Regulator voor de Media de opdracht om jaarlijks de concentratie in de Vlaamse mediasector in kaart te brengen. Met het rapport 'Mediaconcentratie in Vlaanderen' brengt de Regulator de Vlaamse mediasector in kaart, worden de belangrijkste evoluties beschreven en wordt de bestaande concentratie gemeten. De taak van de Regulator beperkt zich tot het rapporteren van de bestaande concentratie, zonder de bevoegdheid om er eventueel rechtstreeks tegen op te treden. Het rapport is in eerste instantie dan ook bedoeld voor het beleid en de beleidsmakers. Het is aan hen om eventuele acties te ondernemen om de door de Regulator geschetste evoluties, waar nodig, bij te sturen.