Caroline Bijnens (KU Leuven) wint Thesisprijs Vlaamse Regulator voor de Media met eindwerk over de openbare omroep in het digitale tijdperk

10/12/14 - De Vlaamse Regulator voor de Media reikt vandaag zijn thesisprijs uit. Eindlaureaat is Caroline Bijnens (KU Leuven) met haar masterproef 'De publieke omroep in het digitale tijdperk: stoorzender of katalysator? Een nieuwsframe-analyse van Vlaamse kranten'.

Pommeline De Bruycker (Universiteit Antwerpen - 'Ad avoidance in een digitaal tijdperk, een afweging tussen merkmemorisatie en attitude') en Maaike Dijkhof (Universiteit Antwerpen - 'Media als positieve stimulans tot gezond eten') eindigen respectievelijk als tweede en derde.

Alle eindwerken kan u terugvinden op de pagina 'Thesisprijs'

Wednesday, 10 December 2014