Klacht Piratenpartij tegen "Doe de stemtest" (VRT) kennelijk onontvankelijk verklaard

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen ontvingen twee klachten (Peter Mertens - voorzitter PVDA+ en Jonas Degrave - bestuurslid Piratenpartij) tegen "Doe de stemtest" (VRT). De klagers halen aan dat hun partijen worden uitgesloten van deelname aan "Doe de stemtest".

De klagers menen daarbij dat artikel 39 van het Mediadecreet wordt geschonden.

Wat het toezicht op artikel 39 van het Mediadecreet betreft, doet de VRM uitspraak naar aanleiding van klachten die op straffe van ontvankelijkheid uiterlijk de vijftiende dag na de uitzending van het programma is ingediend.

Om aan de vereiste van de ontvankelijkheid te voldoen, moet de klager volgens het Procedurebesluit de datum van de uitzending van het programma aangeven met vermelding van de dag en het uur waarop de uitzending heeft plaatsgevonden.

Aangezien "Doe de stemtest" (nog) niet als programma is uitgezonden, voldoen de klacht niet aan de gestelde voorwaarden uit het Procedurebesluit. De klachten worden dan ook kennelijk onontvankelijk verklaard.

Mediadecreet

“In de programma's wordt elke vorm van discriminatie geweerd. Het programma-aanbod verloopt zo dat het geen aanleiding geeft tot discriminatie tussen de verschillende ideologische of filosofische strekkingen.

De informatieprogramma's, de mededelingen en de programma's met een algemeen informatieve inslag, en alle informatieve programmaonderdelen worden in een geest van politieke en ideologische onpartijdigheid verzorgd.

Dit artikel is eveneens van toepassing op teletekst.”

Partij 1:
Jonas Degrave
Partij 2:
NV VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 8 April 2014
Beslissingsnummer:
2014-010
Type procedure:
Klacht