2BE gewaarschuwd voor het uitzenden van een niet-conforme sponsorboodschap

De VRM onderzocht de uitzending (14 mei 2014) van een sponsorboodschap (voor 'Flexium Gel' ) op 2BE. De sponsorboodschap blijkt promotionele elementen te bevatten die zowel visueel als auditief aanzetten tot consumptie door het aanprijzen van 'Flexium Gel' als een snelle en efficiënte behandeling van spier- en gewrichtspijn.

Hierdoor krijgt de sponsorboodschap het karakter van een audiovisuele reclameboodschap. Uit de memorie van toelichting (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 102/1,7) blijkt dat een sponsorvermelding beperkt moet blijven tot de vermelding van de sponsor(s) dit opdat ze geen audiovisuele reclamespot zou worden. In de parlementaire voorbereiding (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1218/4, 3) wordt het onderscheid tussen een sponsorvermeling en een reclameboodschap als volgt verduidelijkt: "Het onderscheidende criterium is dan ook de boodschap, en niet de vorm, van de sponsorvermelding. Zo kan een sponsorvermelding, in tegenstelling tot een reclameboodschap, geenszins aanzetten tot consumptie. Een louter imago-ondersteunende slogan of baseline van de sponsor voldoet aan artikel 2, 16°, omdat deze niet aanzet tot consumptie."

Het doel van de desbetreffende sponsorboodschap gaat volgens de VRM verder dan het winnen van naamsbekendheid door het louter vermelden van een slagzin of slogan. In de sponsorboodschap worden namelijk de voordelen van het product opgesomd en benadrukt met geanimeerde illustraties met het doel de kijkers te overtuigen van de doeltreffende werking van het product.

2BE wordt gewaarschuwd voor deze overtreding op het Mediadecreet.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 2 September 2014
Beslissingsnummer:
2014-037
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek