Waarschuwing voor Pauline Rensonnet (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Pauline Rensonnet op de platformdiensten Instagram en Youtube aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 4 maart 2024 – 31 maart 2024. Het onderzoek betreft volgende profielen en kanalen:

  • ‘lifestylespot_be’ (Instagram)
  • ‘Lifestyle Spot’ (Youtube)

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Pauline Rensonnet online geplaatste video’s op deze platformen.

Reeds eerder (28 januari 2022, 22 februari 2022, 20 oktober 2022, 15 maart 2023, 12 januari 2024 en 7 februari 2024) werd Pauline Rensonnet door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door haar online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt.  Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor meer informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Protocol’ van de VRM.

Beslissing van de VRM:

Drie video’s die in de onderzochte periode werden geüpload op het Instagram-profiel ‘lifestylespot_be’, bevatten commerciële communicatie die niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt voor de kijkers.

Uit de beelden en de vaststellingen blijkt dat bij de drie video’s de vermelding “advertentie” werd gebruikt, maar deze vermelding aan het einde en niet aan het begin van de beschrijving is geplaatst. Daardoor is de vermelding voor de kijkers niet duidelijk zichtbaar. Het gegeven dat “advertentie” als eerste in een reeks van hashtags verschijnt, doet daaraan geen afbreuk. De kijker dient immers eerst zelf een concrete actie uit te voeren, namelijk op de beschrijving of op ‘”…” te klikken en naar beneden scrollen alvorens het label zichtbaar wordt. Om duidelijk te wijzen op de aanwezigheid van commerciële communicatie, dient een aanduiding duidelijk zichtbaar te zijn op het ogenblik dat de video begint te spelen.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving  vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dat deze inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Pauline Rensonnet.

De VRM besluit Pauline Rensonnet te waarschuwen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Pauline Rensonnet
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 June 2024
Beslissingsnummer:
2024-038
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek