Waarschuwing voor Talisa Loup (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Talisa Loup op de platformdiensten Instagram, TikTok en Youtube aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 4 maart 2024 – 31 maart 2024. Het onderzoek betreft volgende profielen en kanalen:

  • ‘mangelloup’ en ‘talisalo’(Instagram)
  • ‘talisalo’ (TikTok)
  • ‘Talisa Loup’ (Youtube)

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Talisa Loup online geplaatste video’s op deze platformen.

Reeds eerder (1 februari 2022, 22 maart 2022, 4 april 2022, 31 mei 2022, 20 september 2022, 17 november 2022 en 23 augustus 2023) werd Talisa Loup door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door haar online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt.  Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor meer informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Protocol’ van de VRM.

Beslissing van de VRM:

Drie video’s die in de onderzochte periode werden geüpload op het Instagram-profiel (‘mangelloup’), bevatten commerciële communicatie die niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt voor de kijkers.

Uit de beelden en de vaststellingen blijkt dat bij twee video’s de vermelding “reclame” werd gebruikt maar dat deze vermelding niet duidelijk zichtbaar was voor de kijkers. Het label werd immers aan het einde van de beschrijving geplaatst. De kijker dient zo het bericht zelf eerst open te klikken alvorens de vermelding verschijnt.  Om duidelijk te wijzen op de aanwezigheid van commerciële communicatie, dient een aanduiding duidelijk zichtbaar te zijn op het ogenblik dat de video begint te spelen.

Bij video 3 werd geen enkele aanduiding toegevoegd die eventueel zou hebben kunnen duiden op commerciële communicatie. Bijgevolg was de commerciële communicatie hier ook niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar voor de volgers en kijkers.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving  vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dat deze inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Talisa Loup.

De VRM besluit Talisa Loup te waarschuwen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Talisa Loup
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 June 2024
Beslissingsnummer:
2024-036
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek