Operatoren overwegen samenwerking bij de uitrol van glasvezel

Op 10 oktober 2023 heeft het BIPT een mededeling gepubliceerd over de mogelijkheid die aan de telecomoperatoren geboden werd om te onderhandelen over het gezamenlijk gebruik van hun glasvezelnetwerk.

Eventuele overeenkomsten hieromtrent zouden een impact kunnen hebben op de lopende marktanalysedossiers die het BIPT, samen met de mediaregulatoren (CSA, VRM en Medienrat), momenteel uitvoert.

Het BIPT heeft zich in een mededeling bereid verklaard om alle overeenkomsten of ontwerpovereenkomsten te willen bestuderen die de operatoren zouden willen sluiten. Zij kregen tot 15 mei 2024 de tijd om eventuele onderhandelingen te melden aan het BIPT. Enkele operatoren hebben het BIPT geïnformeerd dat ze onderhandelingen aangevat hebben met het oog op een samenwerking, maar deze zullen echter niet voor 15 mei 2024 afgerond zijn.

Het BIPT heeft hierover volgend bericht op haar website geplaatst: Operatoren overwegen samenwerking bij de uitrol van glasvezel | BIPT

Wednesday, 15 May 2024