Erkenning coproductieproject "DE TWAALF - DE BOTOXMOORDEN" (NV Proximus)

Korte samenvatting van de beslissing:

Voor deze beslissing wordt verwezen naar:

  • Artikel 184/1, § 2, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie;
  • Artikelen 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, vermeld in artikel 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie;

De beoordelingscommissie heeft op 8 maart 2024 een positief advies verleend aan het coproductieproject “DE TWAALF – DE BOTOXMOORDEN”, zoals ingediend door NV Proximus op 14 februari 2024.

De algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media beslist aldus het project “DE TWAALF – DE BOTOXMOORDEN” te erkennen als coproductieproject.

Partij 1:
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 April 2024
Beslissingsnummer:
2024-026
Type procedure:
Erkenning