Erkenning coproductieproject "OTIS" (BV Telenet)

Korting samenvatting van de beslissing:

Voor deze beslissing wordt verwezen naar:

  • Artikel 184/1, § 2, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie;
  • Artikelen 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, vermeld in artikel 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie;

De beoordelingscommissie heeft op 8 maart 2024 een positief advies verleend aan het coproductieproject “OTIS”, zoals ingediend door BV Telenet op 14 februari 2024.

De algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media beslist aldus het project “OTIS” te erkennen als coproductieproject.

Partij 1:
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 April 2024
Beslissingsnummer:
2024-024
Type procedure:
Erkenning