Procedure op tegenspraak tegen vzw Calipso stopgezet

Korte samenvatting van de beslissing:

Bij VRM beslissing 2024/004 (8 januari 2024) werd vastgesteld dat vzw Calipso niet voldeed aan haar uitzendverplichtingen. De VRM gaf vzw Calipso bijgevolg tot uiterlijk 1 maart 2024 de tijd om zich te conformeren door gebruik te maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden.

In het kader van de opvolging van deze beslissing werd door de onderzoekscel van de VRM op 6 maart 2024 een nota aan de algemene kamer voorgelegd m.b.t. de uitzendingen van vzw Calipso. Uit de nota blijkt dat vzw Calipso een zendvergunning heeft aangevraagd voor de toegewezen frequentie en deze zendvergunning heeft verkregen op 8 januari 2024. De onderzoekscel heeft daarop ter plaatse vastgesteld dat vzw Calipso daadwerkelijk gebruikmaakt van de haar toegewezen zendmogelijkheden (Tienen 105.7 MHz).

De VRM besluit dan ook om de procedure op tegenspraak tegen vzw Calipso stop te zetten.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
vzw Calipso
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 4 April 2024
Beslissingsnummer:
2024-019
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek