Opheffing erkenning gcv Radio UNDR

Korte samenvatting van de beslissing:

Bij VRM-beslissing 2024/002 (8 januari 2024) werd vastgesteld dat gcv Radio UNDR niet voldeed aan haar uitzendverplichtingen. De VRM gaf gcv Radio UNDR bijgevolg tot uiterlijk 1 maart 2024 de tijd om zich te conformeren door gebruik te maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden.

Gcv Radio UNDR laat op 19 februari 2024 aan de VRM weten geen gebruik te zullen maken van frequentiepakket 61 en vraag om haar erkenning op te heffen.

In een onderzoeksnota (6 maart 2024) m.b.t. het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden  en de afstand van de erkenning door gcv Radio UNDR, is de onderzoekscel van de VRM van oordeel dat er geen andere optie rest dan de betrokken erkenning als lokale radio-omroeporganisatie op te heffen.

De VRM beslist dan ook om de erkenning, verleend aan gcv Radio UNDR bij ministerieel besluit van 21 oktober 2022, als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 61 (lokaliteit Essen 107.5 MHz, Kalmthout 107.9 MHz en Wuustwezel 106.1 MHz), op te heffen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
gcv Radio UNDR
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 4 April 2024
Beslissingsnummer:
2024-017
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek