Vzw Radio Uilenspiegel dient zich uiterlijk op 1 maart 2024 te conformeren aan de regelgeving door gebruik te maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden

Korte samenvatting van de beslissing:

Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2022 werd vzw Radio Uilenspiegel voor een termijn van negen jaar erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor frequentiepakket 60 (lokaliteit Essen 105.5 MHz en Wuustwezel 107.2 MHz).

In toepassing van artikel 134, §6, van het Mediadecreet dient vzw Radio Uilenspiegel binnen het jaar na datum van ingang van de erkenning uit te zenden. Dat betekent dat vzw Radio Uilenspiegel uiterlijk op 21 oktober 2023 diende uit te zenden.

Op 3 november 2023 legt de onderzoekscel een onderzoeksrapport voor aangaande het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden door vzw Radio Uilenspiegel.

Vzw Radio Uilenspiegel had nog geen zendvergunning aangevraagd voor de toegewezen frequenties.

De onderzoekscel van de VRM heeft vzw Radio Uilenspiegel hierop gewezen bij bericht van 27 september 2023 en tevens meegedeeld dat vzw Radio Uilenspiegel zich blootstelt aan een procedure met als mogelijk gevolg de opheffing van de erkenning.
Vzw Radio Uilenspiegel werd daarom verzocht om de VRM op de hoogte te brengen van een stand van zaken of voorgenomen stappen om de uitzendingen aan te vatten. Vzw Radio Uilenspiegel heeft evenwel niet gereageerd op dit bericht.

 

Beoordeling door de VRM

Lokale radio-omroeporganisaties hebben tot taak, nadat ze hun erkenning hebben ontvangen, om een verscheidenheid van programma’s te brengen en in FM uit te zenden voor het toegewezen verzorgingsgebied, gebruikmakend van de hen toegewezen zendmogelijkheden.

In geval van het ongebruikt laten van toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, wordt uitdrukkelijk bepaald dat de algemene kamer van de VRM der erkenning van een lokale radio-omroeporganisatie kan schorsen of opheffen.

Een opheffing moet evenwel altijd worden voorafgegaan door een ingebrekestelling die de omroeporganisatie de kans biedt aan alle voorschriften te voldoen en waarbij zij over een regularisatietermijn van ten minste een maand dient te beschikken.

Een lokale radio-omroeporganisatie stelt zich met name na het verstrijken van één jaar vanaf de ingangsdatum van de erkenning bloot aan ambtshalve opheffing van haar erkenning door de VRM.

Frequenties zijn een schaars goed met een belangrijke publieke waarde. Er dient over gewaakt te worden dat ze maximaal worden benut.

Uit het onderzoek blijkt dat vzw Radio Uilenspiegel nog geen zendvergunning heeft aangevraagd en niet reageerde op vragen van de onderzoekscel omtrent het verkrijgen van informatie over de stand van zaken of voorgenomen stappen om de uitzendingen aan te vatten.
In het kader van deze procedure heeft vzw Radio Uilenspiegel weliswaar te laat schriftelijke opmerkingen ingestuurd, waarbij de VRM bovendien opmerkt dat het feit dat vzw Radio Uilenspiegel interesse heeft in uitzendingen in DAB+ geen afbreuk doet aan haar verplichtingen inzake uitzendingen via FM.

De VRM besluit dat vzw Radio Uilenspiegel dan ook niet voldoet aan haar uitzendverplichtingen.  Vzw Radio Uilenspiegel krijgt tot uiterlijk 1 maart 2024 de tijd om zich te conformeren door gebruik te maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
vzw Radio Uilenspiegel
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 January 2024
Beslissingsnummer:
2024-003
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek